2016-04-07

Inom vilken tid måste man ansöka om lagfart för köpet av en fastighet eller tomträtt för att det skall anses vara ett giltigt fastighetsköp?

Hejsan

Har en fråga om när kontrakt blir gällande. Min mamma har skrivit under ett kontrakt att hon köpt ett skogsskifte för en viss summa av sin syster.

Detta för att hon ska kunna få ett större skifte vid en omarrondering. Hon äger åkermark och skog tillsammans med sin syster. Men för att hon ska kunna tilldelas ett större skifte så måste hon äga ett skifte själv. Det kräver även Lantmäteriet för att man ska kunna dela upp allt de äger tillsammans.

Hon äger en stuga som står på åkermark. Stugan äger mamma ensam. Men åkermarken äger mamma och syster tillsammans.

Den enda önskan mamma har är att hon ska få tilldelas en tomt till stugan och att hon vill ha ett skogsskifte. Syster säger att hon vill ha hela åkern, och att hon har haft hästar på den nu i tre år, och som jag förstår stärker de rätten för henne att få marken. Enligt lantmäteriet så låter det som att syster har rätten till marken och att mamma sedan får köpa mark av syster. Nu hävdar syster att hon får köpa marken av henne för tomt pris. Detta blir ju lite konstigt när hon från början äger marken.

Det jag funderar på nu är att om mamma inte skickat in kontraktet på att hon köpt ett skifte, för man kan inte dela upp det som de äger tillsammans, och om inte mamma äger ett eget skifte utan då blir de att de fortsätter att äga det tillsammans efter omarronderingen.

Frågan är om kontraktet gäller fast man inte skickat in detta om att mamma nu äger ett eget skifte?

Mvh
Sofia


Hej Sofia

När du har köpt en fastighet ska du ansöka om lagfart för att registrera att du är ägare enligt lagen om Jordabalk.

Ansökan om lagfart ska sökas inom tre månader efter det att köpet ägt rum. Samma regler gäller om du har köpt en tomträtt.

Alla överlåtelser av fastigheter ska registreras genom ansökan om lagfart. Lagfart söks vanligtvis av köparen.

Även överlåtelser av tomträtter ska registreras. Det görs genom ansökan om inskrivning av tomträttsinnehav.

I de flesta fall behöver originalhandling/ar skickas in tillsammans med ansökan. Efter avslutad handläggning skickas dessa tillbaka till den som har skickat in ärendet.

Mer information och krav på ansökans innehåll hittar du här på "Handledningansökan i inskrivningsärende".

Har du eller någon i din närhet skyddad personuppgift kan du läsa mer om det på Skatteverkets webbplats (nytt fönster) innan du ansöker om lagfart.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar