2016-02-09

Hur skall ett arv fördelas och delas enligt testamentet när och där det inte går att uppfylla testamentes villkoren och testamentatorns önskemål?

Hej.

Jag är en av tre arvingar, och jag undrar hur det ligger till med bodelningen.

Enligt testamentet (i ändringen) så ska under § 2 hälften tillfalla stiftelsen (dvs 50%) under förutsättning att stiftelsen finns kvar, men nu finns ju inte stiftelsen kvar. 

Kan denna del då automatiskt tillfalla en syster som från början inte är med i testamentet? 

Eller tillfaller den delen de två andra arvingarna dvs min bror och mig (undertecknad)?

se bifogat testamente.

MVH

Niklas


Hej Niklas

Efter att ha läst igenom testamentet och så som vi tolkar det. 

Så går det inte att uppfylla villkoret i paragraf 2 i testamentet. Om att hälften av kvarlåtenskapen skall gå till stiftelsen, och detta på grund av att stiftelsen inte finns registerad som en jurdisk enhet enligt de som du har skrivet till oss här ovan.

Detta innebär att man får bortse ifrån detta önskemål i testamentet. Å därmed får man istället dela denna kvarlåtenskapen lika mellan dem 3 syskonen som finns och som är dödsbodelägare.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar