2016-02-05

Har man rätt att få sina personliga uppgifter utplånade och raderade om en myndighet har missat och underlåtit att informera en om personsuppgiftslagen (PLU) före och innan dem fört in ens personuppgifter i ett register?

Hej

Jag har lånat ett kedjetäcke av kommunen. Utan mitt samtycke tog de då mina person uppgifter och förde in i ett register. När jag begärde ett utdrag ur socialregistret så står det att jag är med i registret över kommunal hälso- och sjukvård. (att jag haft en hsl insats i mars, april)

När jag ringde till kommunen och frågade hur detta gått till hade de först ingen aning om vad uppgifterna innebar och de förnekade att de överhuvud taget hade något register.

Svaret jag fick av arbetsterapeuten som jag fick täcket av var, förlåt men jag visste inte ens att uppgifterna hamnade i ett register.

Ringde sen till socialchefen i kommunen och även hon förnekade att de har något register. Någon vecka senare ringde hon tillbaka och erkände att de har ett register. Men att de har en lagstadgad skyldighet att lämna uppgifterna till socialregistret för forskningsändamål osv.

Men enligt personuppgiftslagen PuL har de också en lagstadgad skyldighet att först fråga mig om det är ok att de för in mina personuppgifter i ett register?

Detta är känsliga uppgifter och kommer leda till att jag inte får det jobb jag vill ha pga arbetsgivaren har nolltolerans och kräver utdrag ur socialregistret.

Har jag rätt att få uppgifterna borttagna?

Socialchefen har sagt flera gånger att hon skäms för att de inte informerat mig om att jag har hamnat i registret utan att jag vetat om det. Hon har också sagt att hon ska se om det är möjligt att ta bort uppgifterna men att  att hon inte tror att det går.

Mvh
Jonas


Hej Jonas

Du ha helt rätt om att innan dem för in dig i något register, så skall dem informera dig om detta enligt personuppgiftslagen (PLU).

Har dem inte informerat dig om detta. Så har dem begått ett lagbrott när dem fört in dina uppgifter och detta utan informera dig om det.

Därmed har du nu rätt att bli borttagen ur registeret. Eftersom dem har brustit i att följa personuppgiftslagen eftersom dem har missat att informera dig om att dina personuppgifter kommer att hamna i deras register.

Vägrar dem att följa personuppgiftslagen (PLU). Så kan du vända till datainspektionen här, och det är dem som har hand om och skall kontrollera att alla följer personuppgiftslagen (PLU).

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar