2016-01-25

Är en väntetid på 22 månader till Migrationsverket angående ansökan om uppehållstillstånd en rimlig handläggningstid enligt förvaltningslagen?

Hej

Jag har fråga om migration. Min fru har lämnat ansökan om uppehållstillstånd 2015-04-20. Det har gått 9 månader utan svar från migrationsverket. Jag har ring flera gånger och fått svar att väntetiderna är upp till 22 månader.

Min fråga är. Finns kanske lag som tolkar säger vad väntetiderna får vara eller kan migrationsverket göra vad dem vill?

Att vänta 2 år att min fru ska få uppehållstillstånd är orättvis.

Vad tycker ni och har ni något tips?

Tack för hjälpen .
Ahmed


Hej Ahmed

Enligt förvaltningslagen som Migrationsverket omfattas av, så skall ett ärende handläggas så skyndsamt som möjligt.

Normalt sätt kan inte 22 månaders väntetid på att handlägga ett ärende anses som skyndsamt i förvaltningslagens mening.

Men med tanke på den senaste tidens antal flyktingar som har kommit till Sverige och som nu söker uppehållstillstånd. Så får man räkna det som någon form av undantagstillstånd ifrån förvaltningslagen för Migrationsverket, och detta avseende dessa långa handläggningstider som råder nu.

Vad man kan göra att man stämmer Migrationsverket i Länsrätten för dem långa handläggningstiderna.

Vad vi tycker om dem väldigt långa handläggningstiderna på Migrationsverket är inte en juridisk fråga, utan en politisk fråga som du skall vända dig till och ställa till våra politiker i riksdagen.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar