2015-08-21

Varför och hur kan ett barn till en förälder få ett avslag på sin visum och uppehållsansökan om att få stanna i Sverige?

Hej,

Jag är ledsen att störa er, men vi behöver desperat hjälp för att Migrationsverket har gett oss en komplett oförståelig och katastrofalt beslut.

Anledningen till våra frågor är.

Min fru 'Lusine' har fått två års uppehållstillstånd efter 2 år och 2 månaders väntan, men min frus dotter 'Sofi' nekades uppehållstillstånd enligt lagen om hushållsgemenskap även om vi har informerat Migrationsverket att min fru och Sofi inte har några nära släktingar i Armenien, och att min fru och Sofi's band är okrossbar efter allt det som dem har fått gått igenom tillsammans.

Först kriget i Armenien när min fru födde sin dotter, vilket innebar att de inte ens hade värme eller ljus, och då min frus makas bror dog. Sofi förlorade sin far som 10-åring, och sedan fick min fru och hennes dotter bo med min frus föräldrar, och som tyvärr också har gått bort efter en lång tids sjukdom. Eftersom min fru och Sofi hade vårdat dem hemma hela tiden, och eftersom det inte finns någon social hjälp i Armenien (bara om man har mycket med pengar), och sedan dess har min fru och hennes dotter bara haft varandra.

Min fru är en enda barnet, och min frus dotter är en enda barnet, och min fru har endast ett fåtal äldre släktingar i Armenien. Men Sofi har inga familjemedlemmar där. Och ovanpå det finns mycket strikta familjetraditioner för flickor i Armenien som innebär att flickor flytta inte hemifrån innan de är gifta.

Min fru är högutbildade och Sofi har tagit kandidatexamen i juridik vid universitet i Yerevan.

Plus att om Sverige kasta ut min frus dotter, så kommer hon att leve på gatan i Armenien utan möjlighet att försörja sig, och för att jag inte har möjlighet att betala för två hem.

Och därför är våra frågor.

Hur kan Migrationsverket besluta att Sofi inte faller under lagen om uppehållstillstånd på grund av tidigare hushållsgemenskap, när hon är 100 % beroende av anknytningspersonen i Sverige som är hennes mor och jag, och förre det att de flyttade till Sverige var hon 100 % beroende av sin mor, och min fru och jag är de enda hon har i hela världen.

Vår historia kort.
Jag är 52 år min fru är 43 och dotter är 23 år nu. Jag var tvungen att flytta till Sverige, eftersom min fru (flickvän på den tiden) och hennes dotter nekades visum till Danmark. Ända sättet för dem att komma och träffa min far medan han levde var att vi gifte oss i början av 2013, och i juni samma år flyttade jag till Sverige, och strax efter kom min fru och dotter på ett turistvisum, så att de kunde få tid att lära min far, och detta innan det var för sent.

Tyvärr var jag tvungen att sjukskriva mig ett tag efter att vi hade flyttade till Sverige. Detta på grund av följderna efter en godkänd arbetsolycka i Danmark som hade försämrats. Detta innebar tyvärr att jag inte kunde få sjukutbetalning. Därför var jag tvungen att hyra en advokat i Danmark, och för att kunna köra arbetsskadefallet och detta eftersom det är en försäkringsskada, och det betyder att jag inte kan dokumentera eventuella inkomster inför Migrationsverket, och detta eftersom att jag var tvungen sjukskriva mig, och sedan dess har vi levt på den pension jag hade, och det min fru som är konstmålare kan hjälpa med till med (Gallerimoon.se är min frus hemsida).

Med vänlig hälsning
Fritz


Hej Fritz

Efter att har läst igenom ditt mejl och din fråga, och utan att ha tagit del av Migrationsverkets beslut ifråga.

Så är den ända förklaringen till att Migrationsverkets beslut. Att dem har helt och hållet utgått ifrån att din frus dotter är över 18 och därmed en egen myndig person. Plus att eftersom hon har studerat vid universitet i Armenien till jurist, så har hon därmed större och närmare anknytning och tillhörighet till Armenien än till Sverige, och detta enligt Migrationsverkets nu gjorda bedömning. De är därför som hon nu har fått ett avslag på sin visums- respektive uppehålls- ansökan, och om att få stanna och vistas i Sverige. 

Men ni fullständigt laglig rätt att överklaga Migrationsverkets beslut, och detta om ni anser att beslutet är avkunnat på helt felaktiga uppgifter och grunder ifråga.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar