2015-08-23

Kan jag få svenskt medborgarskap om jag har skulder sedan tidigare hos kronofogden?

Hej

Jag hade en skuld hos kronofogden. Min skull är nu helt betald i mars i år 2015. Kan jag blir svensk medborgare?


Hej

Din tidigare skuld till Kronofogden som nu är till fullo betald. Skall inte påverka din ansökan om att få svenskt medborgarskap när man gör bedömningen, ock så länge som du uppfyller nedanstående krav enligt Migrationsverket.

Kravet för att bli svensk medborgare är följande:
För att kunna bli svensk medborgare måste du ha bott en sammanhängande tid i Sverige, med tillstånd för bosättning (så kallad hemvisttid).

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar