2015-08-07

Har en bostadsrättsförening rätt att bygga om och ändra i ett hyresavtal och hyreskontrakt som en bostadsrättsmedlem redan har?

Hej,

Vi bor i en liten bostadsrättsförening med endast 4 lägenheter.

Det finns två uppgångar till vinden genom vår lägenhet, de andra lägenheterna har inte sedan huset byggdes på 60-talet haft tillgång till vinden. Den ena uppgången till vinden, den så kallade vindstrappan står som biyta i vårat lägenhetskontrakt, men vindsytan är inte inskriven som biyta. Vindsytan utnyttjas som förråd till vår lägenhet. De andra tre lägenheterna har förråd i källaren.

Nu vill styrelsen göra en ny uppgång till vinden från våra grannars lägenhet så att de också får sitt förråd på vinden. Detta för att öka förrådsytan i källaren för de två resterande lägenheterna. Detta ska bekostas av föreningen.

Min fråga är kan detta göras utan att kompensera oss för förlorad förrådsyta? Är det rimligt att föreningen ska betala för en ombyggnad som gynnar 3 av lägenheterna men missgynnar 1?

Eva


Hej Eva

Vi svarar här på din fråga utan att fått ta del av bostadsrättsföreningen stadgar som kan innehålla paragrafer och stadgar som gör att svaret hade blivit ett annat.

Normalt sätt är det demokratiska regler som som gäller i en bostadsrättsföreningen, och det som medlemmarna i majoritet bestämmer blir det som gäller, och detta om att inte stadgar förordnar något annat. Därmed får alltså minoriteten finna sig i att vara med och betala för det som majoriteten bestämmer angående ombyggnader och renoveringar och detta även om de missgynnar dessa medlemmar.

Men eftersom förrådsytan nu på viden är inskriven i ert hyreskontrakt som biyta. Så ingår den i den delen som ni hyr och betalar för enligt det hyreskontrakt som ni innehar med bostadsrättsföreningen.

Härmed måste föreningen nu begära ändring av ert hyresavtal, och detta innebär att föreningen måste säga upp hyresavtalet och begära omförhandling av villkoren i hyreskontraktet mer er.

Vid ett sådant här tillfälle kan ni vägra och begära att ert hyresavtal skall vara fortbestå oförändrat, eller så kan ni begära ekonomisk ersättning och kompensation av bostadsrättsföreningen för den värde minskning er lägenheten åsamkas av ombyggnaden osv.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar