2015-07-27

Vem kan och hur många personer måste bevittna ett testamente för att de skall vara giltigt?

Hej räcker det enligt norsk lag att vi låtit två personer bevittna min makes testamente eftersom han är norsk medborgare? Mv Daniel

Hej Daniel

Vi kan inte besvara din fråga vad som gäller enligt norsk lag.

Men enligt svensk lag kräver man att ett testamente skall vara bevittnat av två helt oberoende personer, och som inte är släckt med testamentatorn eller tillhör dennes anhöriga, samt får inte avse någon av dem som får tilldelat sig något genom testamentet som har upprättats.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar