2015-05-21

Har min familj och släktingar rätt att ansöka om uppehållstillstånd i Sverige som anhöriginvandrare?

Hej

Vi är 5 syskon som är etablerad och bor i Sverige. Tre av oss kom till Sverige för ca 27 år sedan.

Mina föräldrar har ansökt visum för besök i Sverige och har fått avslag två ggr. De har varit i Sverige tidigare, och trots att de har besökt Sverige och åkte tillbaka innan visum har gått ut.

Nu undrar jag om de kan ansöka om uppehållstillstånd genom anknytning. De har inga barn kvar i Iran.

Jag har stor lägenhet som de kan bo hos mig och vi och de själva kan stå för försörjningen. Bara så att de kan fritt kunna komma hälsa på och åka tillbaka när de vill.

Med vänlig hälsning
Sara


Hej Sara

Man kan och har alltid rätt att ansökan om uppehållstillstånd som anhöriginvandrare, om man har anhöriga familjemedlemmar här i Sverige.

Å de är banden och anknytningen till dem anhöriga familjemedlemmarna i Sverige som av gör om man får uppehållstillstånd eller inte som anhöriginvandrare.

Utifrån de du skriver om att ni är 5 syskon i Sverige, och dina föräldrar inte har någon familj kvar och därmed har dem ingen anknytning till i Iran, och att ni kan försörja dem. Så borde möjligheten för dina föräldrar vara stor att dem få rätten till uppehållstillstånd i Sverige.


Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar