2015-03-11

Vilket av två olika testamente gäller vid ett arv och arvskifte efter ett avlidet syskon och arvinge

Hej.

Jag skulle vilja veta vad som gäller. Om det som i det här fallet är två syskon som har bott tillsammans hela livet och äger ett lant- och skogsbruk tillsammans, och för ett antal år sedan så dog den ene, och den efterlevande fick ärva allt, så långt är det okej.

Men sen visade sig att dom två hade skrivit ett testamente mellan varann där det står. När den andre också dör skall kvarlåtenskapen delas mellan oss två syskonbarn, men några år efter att den förste dog så skrev den andra ett nytt testamente. Där hon testamenterar bort allt till ett av syskonbarnen.

Nu har även det andra syskonet gått bort. Så jag undrar vad som gäller.

MVH. Tommy


Hej Tommy

Juridiskt sett är de en mycket intressant och klurig fråga som du nu har ställer här. Å detta eftersom vi inte fått läst dem båda testamentena, eller har fått del av den första bouppteckningen, så blir de näst intill omöjligt ge dig något exakt svar på din fråga.

Men eftersom du skrev inledningsvis att den överlevande syskonet ”ärvde allt” efter det döda syskonet enligt bouppteckningen.
Så får man fundera över om man kan dra slutsatsen av: ”Att den överlevande syskonet har ärvt allt” enligt bouppteckning efter den först avlidna. För om så är fallet, så äger och förfogar nu den efterlevande helt fritt över vad denne vill göra med samtliga dessa tillgångar och egendomen. Å där med kan den sist avlidna syskonet helt fritt ge och skänka bort allt som denne själv önskar och behagar, och därmed blir det senaste skrivna testamentet fullt ut giltigt.

Men om de finns en bodelning och de framgår av den först avlidnas bouppteckning, om att de redan då fanns ett gemensamt testamente mellan syskonen. Så blir det ett helt annat läge.

För då blir den delen som har antecknats i bouppteckningen efter den först avlidna. Dennes enskilda egendom och tillgångar, och skall därmed delas enligt det första testamente som fanns och var gällande vid denna tidpunkten. Och därmed kan den nu sist avlidne inte längre testamentera bort den först avlidnes andel, utan endast testamentera bort den delen som den efterlevande själv ägde och förfogade över enligt bouppteckningen efter den först avlidna.

Men med detta sagt, är helt under förutsättning om vad som står i själva bouppteckningen ifråga vid de första dödsfallet, och underförutsätt om att testamentena är upprättade enligt lagstiftningens from krav för att ett testamente skall anses vara giltigt o.s.v. P.g.a. av för många osäkerhetsfaktor i fråga så rekommenderar vi dig starkt om att vända dig till en jurist som är expert arvsrätt.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar