2015-03-10

Uppsägning av hyreskontrakt av garageplats enligt bostadsrättsföreningens stadgar

Hej.

Min mamma har garage i bostadsrättsföreningen som hon bor i.

Nu säger ordföranden att hon inte får ha garaget kvar p.g.a. hon kör för sällan med bilen.

Bilen äger hon samt den är besiktigad och påställd.

Det roliga med allt är att det står så här i föreningsstadgar:

Bostadsrättsföreningen tillhörande p-platser skall i första hand tillfalla föreningens medlemmar. Garageplats får endast innehas av bostadsrättsinnehavare eller medlem av dennes hushåll. Att nyttjas som uppställnings plats för registrerat fordon. Avyttras fordon skall garage plats återlämnas till föreningen inom 3 mån.

Kan verkligen föreningen säga upp garage platsen på dom grunderna?

Med vänlig hälsning
Tommy


Hej Tommy

Det står inget i bostadsrättsföreningsstadgar om att man måste köra ett visst antal kilometer per år, eller ett visst antal gånger om året med sin bil, och detta för att man skall få behålla rätten till sin garageplats.

Samt att i övrigt så uppfyller din mamma samtliga kriterier i bostadsrättsföreningens stadgar om att får hyra ett garage i bostadsrättsföreningens hus. Detta eftersom hon är bostadsrättsinnehavare av en lägenheter och därmed medlem i bostadsrättsföreningen har rätt att hyra en garageplats. Samt att eftersom att bilen är både registrerad på henne och godkänd för att köra med. Så kan man inte anses annat är att hon är den rättmätiga och registrerade ägare av själva bilen, och därmed har hon inte sålt bilen och måste därför säga upp sin garageplats enligt bostadsrättsföreningsstadgan.

Så av de du skriver så finns de ingen giltig grund för en uppsägning och till för varför inte din mamma skulle få ha kvar sin garageplats för sin bil tillsvidare.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar