2015-03-19

Vem blir ersättningsskyldig vid en skada?

Hej och vem skall göra vad?

En bonde i hemtrakten kar köpt egen dränerare samt grävmaskin. Hans granne har grävd en vattenbrunn på åkern enligt ett servitut. Vi dränering så skadar bonden och hans drängar vattenledningen.


Hej Per

Den som gör och som åsamkar samt vållar en skada, skall och blir ersättningsskyldig till den som lider och blir skadad.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar