2015-03-23

Kan en icke EU medborgare bli juridiskt ombud och vara fullmaktshavare för en fullmaktsgivare

Helo

Mitt namn är Jemal och jag är medborgare i Georgien.

Min syster bor i Sverige och är svensk medborgare, och hon är gift och har en 13 år gamla son.

Hon är nu i trubbel och behöver hjälp sedan en månad tillbaka eftersom hennes man har lämnat henne, och sedan dess är hon väldigt ensam och har inte sett sin son, och detta eftersom hennes man har tagit med sig sonen.

Låt mig beskriva situationen:
Saken är den att min syster hade genomgått en depression och som inte är övervunnen helt ännu. Eftersom dessa saker hände med hennes man så blev hon mycket stressad och klarar inte av att ta sina medicinen o.s.v. Nu faktiskt är hon är helt oförmögna att hantera sig själv, och alla besvär samt problem som hon står inför.

Jag hade svårt att övertyga henne att kontakta socialtjänsten för att få hjälp, och först när hon blev ensam och helt utan pengar så sökte hon och fick hjälp, hennes man var skyldig att betala henne lite pengar också.

Det finns ett akut behov för henne att ha mig som hennes advokat-in-facto. Hon har ingen annan än mig. Vår mamma dog för länge sedan och vår far har en ny familj och är inte intresserad av att hjälpa till i hennes fall.

Kan du snälla svara på några frågor:
  1. Finns det en sådan möjlighet enligt Svensk lag för icke svenska / EU-medborgare att bli en advokat ombud utifrån fullmakt?
  2. Är det möjligt för mig att få uppehållstillstånd om jag blir min systers ombudsadvokat.
Att få uppehållstillstånd är i huvudsak viktigt i vår situation, och detta eftersom saker och ting sannolikt kommer ske på så sätt att min syster behöver mig som hennes advokat för ganska lång tid och på lång sikt framöver. Därför måste jag ha möjlighet att gå med min familj, min fru och vår 4 år gamla dotter. Följaktligen måste jag få arbete i Sverige för att försörja min familj och mig själv.

Om jag kommer till Sverige kommer jag att behöva avbryta mitt arbete i Georgien, och det sätter min och min familj i en ganska utsatt situation, så det är viktigt för min att se några positiva perspektiv för min familj också.

Och om det inte finns någon chans att få uppehållstillstånd på det här sättet. Kan du föreslå något annat i vår situation?

Som till exempel om min syster gör mig till hennes förmyndare. Kan hon då få ett rekommendationsbrev från hennes psykiater, som säger att hon behöver en sådan?

Men i sådana fall finns det en viktig fråga om huruvida detta kommer att skada hennes rättigheter i Georgien som person med en förmyndare, och kan hon berövas förmyndarskapet för sitt barn?

Ser fram emot att höra från dig och litar på din professionell hjälp inom snar framtid i Sverige
Jemal


Hej Jemal

Svaret på din fråga är:
  1. Att din syster kan skriva en fullmakt om att du skall företräda henne i Sverige som ombud. Men som juridiskt ombud krävs det att du måste har tillräckliga insikter och kunskaper om den svenska lagen för att du skall få vara ett juridiskt ombud.
  2. Att ett juridiskt ombud skulle få rättigheter till att få ett permanent uppehållstillstånd i Sverige är inget som lagen förespråkar och medger.
Om din syster blir omyndighetsförklarad i Sverige, så per automatik så mister hon förmyndarskapet till och över sin son.

Hur en omyndighetsförklaring av din syster skulle på verka din systers rättigheter i Georgien kan inte vi svara på, och detta eftersom vi inte vet eller kan något om lagstiftningen i Georgien. Detta får du fråga en specialist och jurist i Georgien om.

Ända sättet för dig att komma till Sverige och får ett uppehållstillstånd är genom att få ett arbete i Sverige, och därmed kan du invandra som arbetskraftsinvandrare. Mer om detta kan du läsa på migrationsverkets hemsida på länken här.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar