2015-03-24

Åldersdiskriminering av äldre och anmälan till Inspektionen för vård och omsorg avseende brott emot dem mänskliga rättigheterna

Hej Britta. Se våra svar i kursivstil efter respektive fråga som du har ställt här.

Hej.
Hur går man tillväga om man vill anmäla kommun mot brott mot mänskliga rättigheter....

Tänker nu på hur äldres situation ser ut.. Har anhörig som tvingats hem.... Sitter inlåst då hon inte kan hantera ytterdörren. Kommun ombesörja ingen mat utan äldre tvingas köpa dyr lunch a 60 kr och från den levererad som hemleverans, eller så levererar dem frysmat istället eftersom kommun inte gör någon egen matlagning. Många äldre tvångs skickas hem och skadar sig i hemmet.

Mänskliga rättigheter handlar om staters uppförande mot individer. Man brukar säga att varje rättighet för den enskilde innebär en skyldighet för staten. Därför har staterna en skyldighet att förhindra kränkningar av t. ex. rätten till liv och frihet och det gäller inte bara kränkningar som staten är ansvarig för utan också sådana kränkningar som begås av enskilda.

Det är emellertid framförallt i sin utrikes- och säkerhetspolitik som EU betonar respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. EU deklarerar att när det gäller mänskliga rättigheter och demokratisering, delar unionen mål och värderingar med Europarådet och dess kommissarie för de mänskliga rättigheterna. Men det är Europarådet som bevakar efterlevnaden av de grundläggande rättigheterna i de enskilda medlemsländerna och EU har ännu inte anslutit sig till Europakonventionen.

Man kommer hit till slut till dem mänskliga rättigheterna i FN och EU. När man har anmält och gått igenom följande nedanstående instanser, och först efter att ärendet och frågan först har blivit prövat i alla dem nationella instanserna och nivåerna.

Kan man anmäla kommunen för vållande till skada? Då de tvingas hem äldre i miljöer som inte är handikappanpassat och för att äldre svälter ihjäl och blir undernärda medans samhälle ser på.

Ja, som enskild individ kan man stämma kommunen och kräva skadestånd för dem skada som kommunen har vållat en. Ta till exempel dem personerna som har dyslexi och som har fått gå i särskola felaktigt och istället för att få den adekvat hjälpen som dem har rätt till enligt skollagen, och som nu på löpande band får skadestånd av kommunerna.


Även privat personer kan göra egna anmälningar direkt till myndigheten för Inspektion för vård ochomsorg IVO, och som om man själv råkar att upptäcka i olika vård och omsorgs hänseenden.

Vidare funderar jag på om det inte är åldersdiskriminering. För om du bli handikappad under 60 år är det ju LLS som skall träder in, och då kan du då få personlig assistent. Men om du är äldre än 60 år och blir handikappad till exempel en stroke så hänvisas du direkt till hemhjälpen? Är inte detta åldersdiskriminering?

Mycket intressant juridisk fråga som du ställer här, och vi kan inte hitta att den har blivit prövad eller har avgjord någon sin tidigare i någon instans, och därför blir det svårt för oss att ge dig ett rakt och exakt svar på din fråga.

Vad vi däremot misstänker är att det har att göra med att när man fyller 61 år så kan man gå i pension, och då förs man över ifrån att omfattas av LLS till att omfattas av hemtjänst lagen istället.


Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar