2015-02-04

Påverkar en graviditet ett migrationsbeslut?

Hej

Jag har en fråga. Jag heter Ami och jag jobbar heltid. Min man har ansökt om permanent uppehållstillstånd för 6-7 månader sedan. De sa att man behöver vänta 18 månad.

Nu jag är gravid i 3 månaden. Jag kom till Sweden 2009, och har varit nästan 6 år i Sverige. Jag saknar min mamma och mitt hemland.

Kan min man få hjälp från migrationsverket, eller få ett beslut snabbare?

Jag vill åka och träffa min mamma och tillbaka innan mitt barn föds.

Kan jag få hjälp av migrationsverket när jag är gravid?

Jag pratar lite svenska och jag beklagar att jag skriver många stavfel.

Tack så mycket och för hjälpen.

Mvh. Ami


Hej Ami

Eftersom många flyr och extremt många just nu söker asyl och uppehållstillstånd i Sverige. Medför att Migrationsverket inte hinner med att utreda samt handlägga alla ärende inom en rimlig tidsrymd.

Det finns inte så mycket som du kan göra för att påverka själva handläggningstiden av din mans uppehållstillstånd.

Men det du kan göra är att fråga Migrationsverket om dem har alla dem handlingar som dem behöver, och detta för att kunna pröva ärendet och fatta ett beslut om din mans uppehållstillstånd.

Att du är gravid påverkar inte själva handläggningen av din mans ärende avseende uppehållstillstånd.

Å du kan inte få hjälp av Migrationsverket för att kunna åka besöka din mamma.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar