2015-02-01

Falskt anmälan till högskolan avseende förtal och ärekränkning samt falskt tillvitelse

Hej,

Jag behöver era råd i ett mycket känsligt ärende för mig.

Jag har blivit utsatt på jobbet för ärekränkning och grov förtal.

Det inträffade några dagar efter att jag har lämnat in min ansökan om befordran till docent. Enligt beskrivna riktlinjer på ansökningarna på högskolan hemsida skall alla ansökningar skickas till två externa icke jäviga professorer en man och kvinna som skall granska inkomna ansökningar. Det finn även exempel på bedömningsmanual för dessa professorer.

En kollega på jobbet gjorde en anmälan om misstanke för vetenskaplig oredlighet mot mig och lämnade in dokumentet till registrator.

Jag fick veta om hennes anmälan genom att ha blivit uppringd från sektionschefen som hänvisade mig vidare till kommunikator vid högskolan för att kunna fråga om detaljerna.

Hon informerade mig om att anmälan mot mig kan bli föremål för massmedialt intresse.

Jag begärde ut anmälan för att läsa vad som står i den och finner att samtliga misstankar bygger på antaganden som saknar argument.

Det första som jag ifrågasatte var hur och varför har min ansökan behandlats internt av jäviga kollegor. Vem gav material till dem och i vilken syfte? Varför har jag inte fått möjlighet att sakligt bemöta misstankarna. Varför har anmälan om misstanke blivit offentligt dokument?

Ingen på högskolan ville svara. De behandlade och behandlar mig fortfarande som luft och som jag icke existerar.

Med hjälp av facket lyckades vi få dokumentet sekretess belagt. För i anmälan omnämns mina medförfattare till flera publicerade artiklar och dessa personer är inte anställda av högskolan. Ytterligare har anmälaren lagt till även en alumni uppsats som bilaga i hennes anmälan. Uppsatsen fanns inte bland bilagor i min ansökan och som har befordran till docent jobbet.

Anmälan har resulterat i att ett dåligt rykte om mig har spridits inom campus bland mina kollegor. Jag är dömd utan att de har kunnat bevisa deras misstankars och genom att min arbetsgivare inte har erbjudit någon stöd eller skydd står jag helt ensam med denna fruktansvärda anklagelse.

Jag har även anmält detta till polisen men åklagaren har beslutat om att inte göra någon förundersökning om för förtal.

Jag känner mig grovt kränkt och behöver råd och hjälp med hur gå vidare.

Tack på förhand

Ada


Hej Ada

Efter att ha läst igenom ditt mejl till oss här på jurist@2b4y.com. Så rekommenderar vi dig att ta kontakt med en jurist som t.ex. oss här, eller advokatbyrå som kan hjälpa dig med detta här ärendet, och som då kan göra en ordentlig genom gång av alla dem handlingar som finns inlämnade till Högskolan.

När ditt juridiska ombud har gått igenom handlingarna, kan du själv välja vilket alternativen här som du vill göra:

  1. Du kan väcka ett enskilt åtal mot hen för förtals- och ärekränkningsbrott samt för falsk tillvitelse, och detta väljer du om du önskar att få hen fälld för dessa brottsliga handlingarna, och som du anser att du ha blivit utsatta för av hen genom sin grundlösa anmälan av dig till högskolan. Men detta är förenat med en viss risk. För om man förlora ett enskilda åtalet, så måste man bekosta motpartens rättegångskostnader. Därför rekommenderar vi dig att först konsultera ett jurist ombud som oss här eller en advokatbyrå, och som då går igenom alla handlingar som har blivit lämnade till högskolan, och detta innan du bestämmer för om du vill och skall väcka ett enskilt åtal eller inte emot hen. 
  2. Nästa alternativ du har är att du stämmer hen på skadestånd för de förtal och ärekränkning samt för falsk tillvitelse som du anser att hen har begått gentemot dig, samt att då begär du ekonomisk ersättning för dem förluster som du har lidit och som du har drabbats av på grund av hens kränkande och vilseledande anmälan gentemot dig och som hen har gjort till högskolan. 
Samt att beroende på hur högskolan har agerat när dem har fått in denna anmälan gentemot dig. Så kan man även fundera på och utreda om inte högskolan också kan och skall hållas ansvarig, och detta för att dem eventuellt inte har agerat och utrett samt vidtagit och stoppat denna falska och grundlösa ryktesspridningen om dig.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar