2014-11-23

Vad gäller vid en app publicering och dess app innehåll?

Hej!

Jag tänkte publicera en text i en app som ska läggas ut på en app-store på Internet. Det är tänkt att det ska finnas en svensk och en engelsk version av appen.

Se våra svar i kursivstil under respektive fråga här.

Texten innehåller livsstilsråd som är ganska vardagliga (exempelvis finns det råd om att det är bra att motionera ett par gånger i veckan).

Jag har skrivit texten själv och tänkte publicera den själv också. Vilket ansvar har jag då för appens innehåll?

Du som författare och publicist har ansvaret för det innehållet som du publicerar, och det blir likt det som man har om man driver en blogg typ som den här.

Gäller svensk lagstiftning, eller blir det den lagstiftningen i det land där appen laddas ned som gäller?

Normalt utgår man ifrån att de landet där man har sin hemvist och sitt driftställe, och i ditt fall blir det Sverige och den svensklagstiftningen som kommer att gälla för det du skriver och publicerar.

Men vissa utländska länders lagstiftning kan vara konstruerad på ett annat vis, och i dessa länder tar man utgångspunkt i: Att där man förbrukar en vara eller tjänst skall anses vara utgångspunkten, och därför skall varan och tjänsten följa det landets egen lagstiftning.

Skulle det göra någon skillnad om den som står för publiceringen av appen på Internet istället var ett företag som mina bekanta äger?

Detta blir en skattefråga om vem som skall beskattas för dem eventuella intäkterna och inkomsterna som du kan få om du säljer appen också vidare.

Dem är villiga att lägga upp appen i deras företags namn, men det är ju fortfarande jag som har skrivit texten?

Detta är en upphovsrättslig fråga där du från början äger texten och innehållet. Men du kan alltid licensiera ut texten och innehållet till företaget, eller så kan du välja att sälja allt som du producerar direkt till företaget.
Men blir du anställd i företag och får lön för jobbet att göra hela appen och innehållet, så tillfaller all upphovsrätt till både texten och innehållet till företaget.

Vänliga hälsningar, Hille

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar