2014-02-23

Regler för och om e-postreklam, skräppost, spam

Tja

Får man skicka ut e-post reklam och skräppost spam till folk i Sverige? / Jonathan


Hej

Det är inte tillåtet att skicka skräpposts spam till privatpersoner i Sverige om man inte själv först har godkänt att dem får skicka e-postreklam till dig. Där emot är det tillåtet att skicka e-postreklam (ofta typ skräppost spam) till företag och andra organisationer i Sverige.

I många andra länder är lagstiftningen mycket tuffade och det helt förbjudet att skicka ut e-postreklam och skräpposts spam.


På länkarna här kan du läsa mer om detta, samt på hur du anmäler till konsumentverket om du får e-postreklam typ spam och skräppost.

Konsumentverket om spam
Konsumentverket anmälan av spam

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar