2014-02-16

Fel o brister på lägenheten / lokalen och om vad kan jag göra

Hej

Jag bor och hyr en lägenhet och den har en massa brister och fel som jag har påpekat till fastighetsägaren ett flertal gånger. Men han säger att han skall åtgärdar dessa felen. Men fastighetsägaren gör inte detta trots alla min påminnelser under snart ett helt års tid.

Vad kan jag göra för att få fastighetsägaren att åtgärda dessa brister och fel på min hyrda lägenhet?

Hälsningar
Ulrika


Hej

Eftersom att du redan nu har under mycket långt tid påtalat dessa fel och bristerna för fastighetsägaren, och att denna har emottagit dem samt även underlåtit att åtgärda dem.

Så kan du nu enligt 12 kap 21 § jordabalken göra en deposition av hyra till länsstyrelsen, men bara för den delen av hyran som motsvarar dem fel och brister som du har framfört till fastighetsägaren, och som han inte har åtgärdat.

I och med att du nu deponerar din hyra hos länsstyrelsen, så kan du inte bli uppsagd och värkt ifrån din lägenheten. Detta eftersom man då anser enligt lagen att du har betalt din hyra fullt ut och så som man skall i rätt tid.

Plus vill nu fastighetsägaren ha och få det deponerade hyresbeloppet, så måste fastighetsägaren inom 3 månader begära att få det genom att fastighetsägaren lämna in en stämningsansökan emot dig. Där fastighetsägaren skall bevisa att dem på talade felen och bristerna är åtgärdade för att få dem deponerade beloppen.

Tänk på att det alltid är bra att samla ihop dokumentation på vilka fel och brister som finns så det går att bevisa dessa vid ett senare tillfälle och vid en eventuell rättegång.

På länkarna här hittar du mer info samt ansökningsblanketter om hur gör för att deponera sin hyra till länsstyrelsen.

Deponering av hyra enligt 12 kap 21 § jordabalken 
Deponering av pengar
Ansökan om deponering av hyra enligt jordabalken

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar