2013-09-22

Måste ett juridiskt ombud vara jurist /advokat för driva ett ärende i domstol?

Måste man anlita ett juridiskt ombud som är jurist / advokat för att driva ett ärende i domstol?

Man behöver inte anlita ett ombud som är jurist eller advokat för att driva ett ärende i domstol. Du har din fulla rätt att företräda dig själv i rätten eller ta hjälp av vem du vill som kan föra din talan. Men det kan i många fall vara en rekommendation att anlita en sakkunnigt ombud som är jurist eller advokat för att öka sina chanser att nå framgång med sitt ärende.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar