2013-10-06

Får man slänga ut en stökig och bråkig person ifrån festen?

Får man slänga ut en stökig och bråkig person ifrån en fest hemma?

Ja, det får man om festen hålls i någons bostad. En förutsättning är att den stökige vägrar att gå trots att han/hon tydligt blivit tillsagd att gå. I en sådan situation är det fråga om en typ av nödvärn, som regleras i brottsbalkens 24:e kapitel, 1:a paragrafen.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar