2017-03-03

Vad händer och vad kan man göra om det finns inte finns tillräckligt med tillgångar och pengar i ett dödsbo efter en avliden person?

Hej!

Min pappa gick bort i maj 2016.

Jag sitter nu med alla papper efter att bouppteckningen är klar och ska vad jag har förstått så måste jag fixa en så kallad ackordsuppgörelse med alla fordringsägarna.

Jag har nu efter mycket om och men fått alla summor från samtliga fordringsägare som dom önskar motta. Problemet är att det inte finns så mycket pengar i dödsboet samt att vi måste sälja min pappas del i fritidshuset som står som en tillgång i bouppteckningen.

Så jag undrar nu hur gör vi försäljningen rätt och riktig?

  1. Vår mor äger andra halvan av detta fritidshus och jag och mina 2 syskon som är dödsbodelägare är överens om att sälja den andra delen till vår mamma. Jag har skrivit korrekta köpeavtal samt köpebrev, räcker det att vi skriver på dessa och mamma för över pengarna på pappas konto?
  2. Om jag nu kommer fram till hur pengarna för försäljningen kommer in på pappas konto, hur gör jag då när jag har räknat på att pengarna ändå inte kommer räcka för att täcka skulderna?
  3. Kan jag gå in och betala?

Jag är helt ärligt så psykiskt utmattad av att sitta med det här, jag vill bara ha det fixat. Så kan jag betala resterande själv hade det underlättat så jag kan avsluta detta någon gång.

Tacksam för svar
Elina


Hej Elina

Ja, det räcker om din mamma skriver på köpeavtal och köpebrev samt får detta registrerat på fastighetsinskrivnings registret samt betalar till din pappas konto.

När ni har gjort detta och om inte pengarna på din pappas kontot då skulle räcka till dem skulderna som han har enligt bouppteckningen. Så har ni två val att göra.

Det ena är att ni måste försätta dödsboet i konkurs och då får fordringsägarna inga pengar, och ni som dödsbodelägare kan inte ärva skulderna efter den avlidne enligt svensk lag.

Det andra som ni kan göra är att ni själva som dödsbodelägare träder in och betala in den summan som saknas för att alla fordringsägarna skall få alla sina pengar. Å därmed finns det ingen ekonomisk brist i dödsboet, och därför behöver detta inte försättas i konkurs.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar