2016-02-16

Vad räknas som gåva respektive förskott på arv, och hur granskar och kontrollerar man vilka tillgångar som fanns i ett dödsbo vid bouppteckningen?

Hej

Jag undrar vad som är rätt eller fel angående uppdelningen av tillgångarna efter mina föräldrars bortgång.

Min bror har skött allt ekonomiskt åt dom. Han fick mina föräldrars stuga å tomt som var ganska mycket värt, och som han sa att han har köpt. Men jag fick reda på att han fått det med eller utan deras tillåtelse.

Min far dog 4 år före min mor. Men vid min mors bortgång fanns inga papper på att han köpt stugan och tomten av dem, och inga papper ifrån min fars bortgång fanns med hellre, och vad av jag förstår å grubblat över. Är att denna gåva eller vad det nu är, skall dras av vid min mors bortgång från hans arvsandel?

Tacksam för svar / Elsy


Hej Elsy

Utan ha sett bouppteckningarna och arvskifteshandlingarna efter dem två olika dödsbona, så är det svårt att exakt svara på din fråga.

Men du som dödsbodelägare har rätt att begära hos skattemyndigheten att få ut både bouppteckningen efter din mor och far.

I bouppteckningen skall alla tillgångar tas upp och redovisas och med vad som fanns i dödsboet när dödsfallet inträffade. Här kan du se om till exempel stugan och tomten finns med i din fars dödsbo. Men nu inte i finns redovisad i din mors dödsbo och bouppteckning efter henne.

Viss stugan och tomten inte finns redovisad och med i någon av bouppteckningarna så måste din bror har köpt den innan någon av dem dog.

Finns den med i den första och men inte i den senaste bouppteckningen så måste han ha köpt den emellan dem båda dödsfallen.

Kan och har din bror redovisat att han har köpt stugan och tomten för ett skäligt marknadsvärde, så anser man inte att det är förskott på arv.

Men har han fått stugan och tomten som gåva, och helt utan att betala för den. Är det att anses som förskott på arv, och därmed skall motsvarande av stugan och tomtens värde dras av ifrån hans arvsandel.  

Med andra ord ärver du halva stugan och tomten redan när din far har avlidit i det här fallet. Men du har inte rätt att få ut din arvsandel av stugan och tomten förrän din mor också har avlidit.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar