2016-02-15

Finns det någon lag som bestämmer och reglerar om hur långa vänte- och handläggningstider som ett ärende och myndighetsbeslut får ta av ett ärende hos tex Migrationsverket?

Hej

Jag är EU medborgare och ansökt med mitt Fru och barnen. De fick och jag inte.

Finns det max tid för handläggningstider för Svensk medborgarskap?

Hälsningar,
Nikita


Hej Nikita

Det finns inga max handläggningstider i Sverige rörande några myndigheter och avseende deras beslut och på för hur lång tid ett ärende får ta i anspråk.

Däremot enligt förvaltningslagen så står det. Att ett ärende skall handläggas så skyndsamt som möjligt.

Detta innebär att ett ärende hela tiden skall ha tillsyn och det skall tillföras nya uppgifter i ärendet och som behövs kontinuerligt hela tiden, så att man kan slutföra ärendet så snabbt som man bara kan med tanke på rådande omständigheterna.

Enkelt uttryckt så får inte ett ärende bli liggande, och utan att ingenting händer under långa perioder i ärendet.

EU har kritiserat Sverige mycket hårt i flera avseende för dem extremt långa handläggningstiderna i flera olika ärenden.

Den beräknade väntetiden på att få ett migrationsärende avgjort och få ett beslut av Migrationsverket beräknas till att vara närmare 2 år idag. Samt att detta beror på den enorma flykting anstormningen som har varit till Sverige på den senaste tiden.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar