2016-01-15

När och hur kan man får ta med sig sakerna som finns och ingår i ett dödsbo, och vem ärver efter ett avlidet syskon som var bröstarvinge i syskon skaran efter den avlidne?

Hej!

Jag tänkte fråga ett par saker angående ett dödsbo.

Fråga

 1. Får man ta ut saker ifrån lägenheten innan det har gjorts en bouppteckning och ta med hem?
 2. Om det är 3 syskon som ska dela men den ena syskonet är dött räknas hans son in i boendets saker? eller får han bara arvet som finns i pengar trots att han inte har varit här på 15 år?
 3. Nu har en av dessa syskon tagit dyrbara saker och tagit saker utan deras vetskap hur gör man då?

Mycket Vänliga Hälsningar

Andreas


Hej Andreas

Svaret på din fråga är:
 1. Att den som har hand om och kommer att ansvara för bouppteckningen. Skall anteckna vad som finns i dödsboet och dess bohag per dödsfallsdatum. Man gör det genom att göra en förteckning över dem tillgångar som fanns i dödsboet på dödsfallsdagen. Innan detta är gjort får ingen ta saker varken till eller ifrån dödsboet.
  Finns det saker som betingar ett större högre ekonomiskt värde. Så bör man anteckna dessa på en separat lista, och därmed få dem värderade av en expert på respektive område.
 2. Om ett av barn till den som har avlidit är bröstarvinge och är avliden. Så blir det så att denna bröstarvingens eventuella barn tar över och ärver den redan nu avlidna bröstarvingens andel i dödsboet.
  Så i det här fallet blir det. Att sonen till den redan döda syskonet i dödsboet nu ärver och tar över denna andelen av dödsboet som den döda skulle ha ärvt.
 3. Om någon arvinge tar saker eller förskansar sig olika fördelar, och detta på dem andra arvingars bekostnad. Så risker denna arvingen nu att bli helt lottlös i enlighet med vad som lagen föreskriver.
  Det innebär att om någon tar saker i ett dödsbo utan att har dem övriga arvtagarnas tillstånd. Så risker denne arvtagaren nu att mista hela sin arvsrätt och arvslott, och detta om övriga dödsbodelägare väljer att går till domstol och får saken av gjord med en begäran om att det bortkomna skall återbördas till dödsboet.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar