2015-04-11

Avtal & Kontrakt: Vilken rätt har jag att häva ett köp av en mobiltelefon med abonnemang som jag har köpt enligt distansförsäljningslagen och hemförsäljningslagen eller konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen?

Hej.

Jag har tecknat ett mobilabonnemang för ca 1 månad sedan där en telefon ingår.

Första dagarna kunde jag använda kortet. Vid köpet av ny telefon beställde jag ett även helt nytt sim-kort som jag inte hann aktivera i tid.

Det har inneburit att jag inte kunnat använda tjänsten på ca tre veckor nu. Detta eftersom jag har försökt att få hjälp från operatören. För att se hur detta snabbast kan lösas, och dem har inte svarat mig. Så fram tills idag har de inte hjälpt mig, och dem har gjort sig onåbara per telefon.

Jag har nu fysiskt beställt ett nytt sim-kort. Men jag har inga garantier för att jag skall kommer att hinna aktivera det nya sim-kortet i tid.

Har jag rätt att häva abonnemanget och telefonköpet?

Tack på förhand för hjälpen! Lotta


Hej Lotta

De framgår inte av din fråga till oss: Om var och hur du har köpt din mobiltelefon och ditt mobilabonnemang. För det är skillnad i lagen på om du har köpt den på:


Internet, via telefon eller av en säljare som befinner sig utanför sin affärslokal. Då har du 14 dagar på dig att ångra ditt köp. För då gäller lagen om distans- och hemförsäljningslagen och avtal utanför affärslokaler. Som innebär att:

Du ska alltid få information om ångerrätten. De viktigaste delarna i lagen för dig som konsument är ångerrätten och den information du har rätt att få. När du köper en vara eller en tjänst på distans eller utanför säljarens affärslokal har du enligt lagen rätt att ångra köpet inom 14 dagar. Ångerrätten gäller inte för avtal som ingås utanför affärslokaler om det totala priset är mindre än 400 kronor. Den gäller inte heller köp i affärslokaler. Du har därför inte ångerrätt vid köp i till exempel butik.
Om du tecknar distansavtal om en livförsäkring eller privat individuellt pensionssparande har du 30 dagars ångerrätt.


Har du däremot köpt mobiltelefonen och abonnemanget i en fast fysisk butik så är det konsumentköplagen som gäller.

Konsumentköplagen är tvingande till konsumentens förmån. Det innebär att företaget inte får ge dig sämre villkor än vad som står i lagen. Lagen gäller alla varor och då även begagnade varor och varor som säljs till ett sänkt pris.

Lagen gäller:

 • Köp av lösa saker, till exempel djur, kläder, möbler och bilar.
 • Byte av lösa saker.
 • Beställning av en vara som ska tillverkas, eller som skall specialbyggas till dig enligt en beställning.

Försenad vara.

 • Om du har beställt en vara och den inte har levereras på den bestämda dagen så kan du:
 • Hålla inne betalningen
 • Kräva att företaget genomför köpet och levererar varan
 • Häva köpet om förseningen är av stor betydelse för dig
 • Begära skadestånd

Fel på varan.

 • Om det är fel på din vara kan du:
 • Kräva avhjälpande, det vill säga att få varan reparerad
 • Kräva omleverans, det innebär att du får en annan, likvärdig vara
 • Kräva prisavdrag eller ersättning för att rätta till felet
 • Häva köpet om felet är av stor betydelse för dig, vilket betyder att du får pengarna tillbaka
 • Hålla inne så mycket av betalningen som krävs för att det ska fungera som säkerhet för ditt krav.

Företaget har rätt att i första hand erbjuda dig att reparera varan eller ge dig en annan likvärdig vara - om det sker inom rimlig tid och inte leder till extra besvär för dig.


Men eftersom det är inte är själva telefonluren som de är fel på, och som är en vara. Så blir det istället konsumenttjänstlagen som kommer att gälla, och detta eftersom de är ett telefonabonnemang och en tjänst som du har köpt och inte är nöjd med.

Konsumenttjänstlagen gäller när ett företag utför en tjänst åt dig. Lagen är tvingande till konsumentens förmån. Det innebär att företag inte får ge dig sämre villkor än de som finns i lagen.

Lagen gäller:

 • Arbete på lösa saker, till exempel reparation av en cykel eller hushållsmaskin.
 • Arbete på fast egendom, på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller på andra fasta saker, till exempel husrenoveringar eller byggnadsarbeten.
 • Förvaring av lösa saker, till exempel magasinering av möbler eller förvaring av en bil.

Lagen gäller inte:

 • Vid behandling av personer eller levande djur, till exempel hos frisör eller veterinär.
 • Vid tillverkning av saker.
 • Vid försäljning av en sak, till exempel en hemmabioanläggning och den monteras eller installeras av en säljaren i samband med köpet.
 • Vid arbete som företaget utför för att rätta till ett fel i en såld vara eller fastighet.
 • Vid transportuppdrag, till exempel vid en flytt.
 • Vid fristående konsultuppdrag, till exempel när en jurist utför ett uppdrag för dig.

Fel i tjänsten

 • Tjänsten är felaktig om:
 • Resultatet inte är fackmässigt utfört.
 • Företaget inte har utfört tjänsten enligt de säkerhetsföreskrifter som gäller.
 • Tjänsten inte stämmer överens med vad du och säljaren har avtalat.
 • Tjänsten har utförts i strid mot förbud i produktsäkerhetslagen.
 • Företaget inte har utfört tilläggsarbete som det är skyldig att utföra för att undvika allvarlig skada.
 • Resultatet inte stämmer överens med uppgifter som lämnats i marknadsföring av företaget eller för företagets räkning.

Reklamation

Om du anser att tjänsten är felaktig måste du reklamera den. Det gör du genom att meddela företaget när du har upptäckt felet. Du måste klaga på felet inom rimlig tid. Om du gör det inom två månader, räknas det alltid som ”rimligt”. Däremot kan du inte reklamera fel som upptäckts senare än tre år efter det att uppdraget avslutades. Gäller tjänsten arbete på mark, byggnader eller andra fasta saker kan du reklamera fel som upptäcks inom tio år efter att uppdraget blev klart.


Vid felaktig tjänst kan du:

 • Hålla inne betalningen. Du kan hålla in så stor del av betalningen som krävs för att det ska fungera som säkerhet för ditt krav.
 • Kräva att felet rättas till. Detta ska normalt ske utan kostnad för dig.
 • Kräva prisavdrag. Prisavdragets storlek ska motsvara vad det kostar för dig att få felet tillrättat.
 • Häva avtalet. Det är möjligt om syftet med tjänsten gått förlorat och företaget borde ha insett detta. Till exempel om tjänsten inte är färdig vid avtalad tid och företaget vet om att tiden har stor betydelse.

Kräva skadestånd.

Du har normalt rätt till ersättning för ekonomisk skada som felet har orsakat. Det kan till exempel vara fråga om ett tak som har reparerats på ett felaktigt sätt och att regnvatten sedan läckt in och förstört saker inne i ditt hus.


Försening

Om företaget inte avslutar uppdraget inom den tid som ni har kommit överens om, utan att det beror på dig, har du rätt att hålla inne betalningen. Du får välja mellan att kräva att företaget utför tjänsten eller häva avtalet. Dessutom kan du kräva skadestånd.


Vilket pris ska du betala?

 • Du ska betala det pris som du och företaget kommit överens om. Om ni inte har avtalat om pris ska du betala ett så kallat skäligt pris. Ett pris brukar vara skäligt om det motsvarar vad tjänsten normalt sett brukar kosta.
 • Om företaget har lämnat en ungefärlig prisuppgift, så får det slutliga priset inte överskrida det ungefärliga priset med mer än 15 procent.
 • Säljaren har rätt till pristillägg om hen har utfört nödvändigt tilläggsarbete eller om tjänsten har blivit dyrare på grund av omständigheter som beror på dig. Grundregeln är dock att säljaren alltid ska samråda med dig innan tilläggsarbeten görs.
 • Du har rätt att få en specificerad räkning som gör det möjligt för dig att bedöma arbetets slag och omfattning. Om priset inte är fast ska det vara tydligt hur priset har räknats fram.
 • Avbeställning
Om du avbeställer tjänsten innan den har slutförts har företaget rätt till ersättning för den del av arbetet som redan har utförts. Säljaren har också rätt till ersättning för förlorad inkomst på grund av att säljaren inte har kunnat åta sig annat arbete.


Analyserar man och summerar man din fråga samt lagen här ovan.

Så blir frågan varför har du inte hunnit aktivera ditt sim-kortet?

- Är det för att företaget har skickat ut sim-kortet så sent att de inte längre går att aktivera det? Då har du rätt att häva köpet.

- Är det så att du själv har missat att aktivera de sim-kortet du har fått i rätt? Då har du inte rätt att häva köpet. Eftersom det är du då som har brustit i avtalet och inte har aktivera ditt sim-kortet och därmed inte aktiverat telefonabonnemangstjänsten.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar