2015-04-12

Juridiska problem och frågor? Om att anlita en advokat / jurist och hyra in ett juridiskt ombud till en tvist

Det kan löna sig att koppla in en advokat / jurist tidigt när du får juridiska problem. I många fall finns också möjlighet att få ersättning för hela eller delar av advokat och jurist ombudskostnaden.

De kan vara svårt att på förhand veta vilket ombud man ska vända sig till. Vill du kontrollera ombudet närmare kan du be om referenser. Du kan också kontrollera om en advokat har fått någon anmärkning av Advokatsamfundets disciplinnämnd enligt lista här. God advokatsed innebär bland annat lojalitet mot sin klienten och har tystnadsplikt.

Tänk på att jurister ofta är inriktade på olika områden. Välj därför ett juridiskt ombud som kan det område som du behöver hjälp med.

Kostnaden för att anlita en advokat eller jurist kan ibland se hög ut. Ändå kan det löna sig att ta hjälp av en kvalificerad juridisk rådgivare. Advokaten och juristen arbetar för dig och för att hjälpa dig att lösa dina juridiska problem så smidigt och kostnadseffektivt som möjligt. Utifrån sin kunskap och erfarenhet kan advokaten eller juristen många gånger bidra till en smidig lösning av konflikter som annars skulle ha fördjupats, vilket spar både tid och pengar för och åt dig.

I många fall där du behöver anlita en advokat eller jurist kan du få hjälp att betala för tjänsterna.

Sedan 1997 ska den som behöver anlita advokat eller en jurist vid en tvist i första hand utnyttja rättsskyddet i sin hem- eller fordonsförsäkring. Rättshjälpen och Rättshjälpsmyndigheten kan gå in och ersätta dina kostnader för att anlita juridiskt ombud vid en tvist. Men detta är begränsad till endast vissa situationer och omfattar i första hand personer med låga inkomster.

Mer information om villkor och taxor för rättshjälp finns på Rättshjälpsmyndighetens hemsida här.

Advokaten är enligt de vägledande reglerna om god advokatsed skyldig att upplysa sina klienter om möjligheten att använda rättshjälpen eller rättsskyddet i din försäkring, eller om möjligheten att få en offentlig försvarare. Din advokat eller jurist hjälper också till med att ansöka om rättshjälp eller rättsskydd åt dig.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar