2015-04-10

Ger gemensamma barn rätt till uppehållstillstånd för en utländsk förälder till ett barn med svenskt medborgareskap?

Hejsan.

Jag råkar känna en en ung utländsk kille (21 år) som tagit sig till Sverige illegalt och som befinner sig i landet utan uppehållstillstånd. Han har varit här i ca 8 månader och under tiden förälskat sig i en tjej som har blivit gravid. Dock är denna tjejen bara 16 år. Denna oplanerade graviditeten har gett upphov till nya idéer och tankar kring killen och när det kommer till frågan om att söka uppehållstillstånd. Tjejen är svensk medborgare samt hela hennes familj.

Han vågar inte söka uppehållstillstånd eftersom han är rädd att deporteras tillbaka till sitt ursprungsland, och om det händer kan han inte hjälpa sin familj med deras kritiska ekonomiska situation.

Både killen och tjejen har bestämt sig för att behålla barnet då en abort strider mot deras kultur och religion. Men däremot velar killen då han är medveten om att han har en plikt till barnet, han vill kunna försörja barnet och tjejen som bär hans barn.

Men när man vistas illegalt i detta land så är den enda inkomstkällan att jobba svart. Vilket är både riskfyllt och inte ger en stabil tillvaro, och i synnerhet inte ekonomisk.

Kan tjejens graviditet vara till någon nytta ifall han vill söka uppehållstillstånd?
Om han söker uppehållstillstånd, vad är så fall den största sannolikheten, att han får uppehållstillstånd eller inte?

Jag skulle verkligen uppskatta om ni kunde ta er tid att besvara denna frågan.

Tack på förhand!


Hej

Eftersom att barnet föds i Sverige och har en mamma som är svensk borgare. Så blir och får barnet automatiskt ett svenskt medborgarskap. Detta gör i förlängningen pappan till barnet sådant barn få en så kallad anknytning till Sverige via sitt barn.

Men detta är utgör bara en liten bråkdel i hela den bedömningen som migrationsverket gör vid en prövning av om man har rätt till att få ett uppehållstillstånd i Sverige.

Å utgår man ifrån migrationsverkets regler rörande gifta par. Där en partner är svensk och den andra är utländsk medborgare, och dessa två personer önskar och vill bosätta sig i Sverige tillsammans. Så är grundregeln att den utländska partnern skall göra sin ansöka om uppehållstillstånd ifrån svenska ambassaden i sitt hemland.

Summerar man detta och gör en bedömning utifrån de du har skrivit och dem ovanstående reglerna. Innebär det att killen kommer förmodligen inte att få något uppehållstillstånd, och detta eftersom han har utvisas här olagligt, och därmed kommer han att återsändas till sitt hemland.

Plus att om han söker uppehållstillstånd ifrån sitt hemland efter detta och senare. Så kommer migrationsverket att ta med detta i den nya prövningen och bedömning. Om att han redan har vistats illegalt här i Sverige, och därmed blir risken stor för att han även kommer att får ett avslag på en ny sådan ansökan om uppehållstillstånd.

Vad man tycker om utfallet i detta ärendet. Är inget som vi verken tar ställning till eller kommenterar här. Detta eftersom det inte är juridisk sak, utan är helt hållet en politisk och moralisk fråga och diskussion.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar