2016-03-23

Om min hyresvärd och bostadsrättsförening inte avhjälper och åtgärdar dem fel och brister jag har anmält och påtalat, vilken rätt har jag då till en hyresreducering samt ett prisavdrag på hyreskostnaden, och kan jag även kräva ett skadestånd för detta också då?

Hej.

Har vi som bostadsrättsinnehavare rätt till avdrag på månadsavgiften om bostadsrätten har skador eller bristande funktionalitet? (Eller hade vi haft det om vi agerat mer aktivt från början?)

Vi har under fem års tid nu dragits med:
1: Skadade innertak i badrum och sovrum p.g.a. vattenläckage. Vi upptäckte 2011 att det droppade vatten från taket. Vid anmälan bad vi om skyndsam hantering för att undvika stora skador på våra innertak.

Idag mars 2016 har vi ännu inte fått besked om att det är åtgärdat. Innertaken har flagnad färg och bruna fläckar.

Under hela processen har vi aldrig fått information om vad som händer om vi inte själva kontaktar styrelsen för status. Mejlkonversationen är massiv

2: Från att vi flyttade in 2010 har vi noterat dålig ventilation i duschrum. Dålig luft och lång tid innan fukten försvinner.

En OVK-besiktning 2009 utmynnade i att ventilationen måste justeras på flera punkter. Vid mätningar i vårt duschrum konstaterades undermålig ventilation.

2014 genomfördes en ny genomgång av samtliga lägenheters ventilation samt ventilationskanaler gjorts. Även då konstaterades undermålig ventilation i vårt duschrum.

2015 kunde vi läsa på föreningens hemsida att vi nu har en godkänd OVK. Vi hade fortfarande problem hos oss.

2016 genomför vi renovering av duschrum p.g.a. fuskrenovering i samband med stambyte 2008. Att det var fusk konstaterades då det gamla revs ner. Orsaken till renoveringen var en golvbrunn som inte gick att få tät med stank från avlopp som följd.

Även det var känt av styrelsen. Vi vet att flera av våra grannar lider av dålig lukt i deras bad/duschrum.

Inför renoveringen frågade vi föreningen om vi fick installera en fläkt som startar när det är hög fuktighet. Nej var det klar svaret.

Däremot kom en ny firma för att besiktiga ventilationen. Dom konstaterade snabbt att utsuget var för dåligt. Identifierade orsaker var att fläktarna gick på för låg effekt samt att rensningsluckor inte var stängda.

Samtidigt hittade dom att det var stopp i ventilationskanalerna för köket. Åtgärd vara att riva ut vår klädkammare, slå upp ett hål i väggen och rensa kanalerna.

Som vanligt får vi ingen information om vad som händer utan jag får jaga ventilationskillen som meddelar att fläktarna är åtgärdade och dom väntar på besked från styrelsen om när dom kan komma in i alla lägenheter för att mäta in ventilationen.

Vi märker i alla fall att det fungerar bättre nu 5 år och 9 månader senare.

3: Ingen värme i duschrummet. Återigen, när vi flyttade in konstaterade vi hur kallt element i duschrummet var. Vi testade att lufta utan resultat.

Skickade in felanmälan till fastighetsförvaltaren som kom och spolade igenom elementet. Men det hjälpte inte.

Ett par år senare kom en lokal firma och tittade på elementet. Bytte termostat knackade lite och sprang upp och ner i källaren. Då blev det en aning bättre. Lite ljummet på övre delen av elementet medan undre delen fortfarande var kall.

Som vanligt var det radiotystnad från förvaltare och styrelse.

Vid kontakt med styrelsen fick då till svar att "när man bor högst upp" så blir trycket så lågt att det varma vattnet inte kommer upp i samma utsträckning. Nonsens tycker vi men körde fast hela tiden.

Vi blev även trötta på att på att behöva tjata hela tiden. Det är inte vår ambition att vara en så kallad "besvärlig" bostadsrättsinnehavare.

I samband med renoveringen 2016 bytte vi ut (efter styrelsens godkännande) elementet mot en vattenburen handdukstork med el-patron.

Vad hände då? Jo, vips så har vi ordentligt varmt i duschrummet nu 5 år och 9 månader senare.

Vänligen
Arne


Hej Arne

Så som du beskriver ditt ärende med dem brister och fel som har funnits i din bostadsrättslägenhet, och att du nu har anmält dem direkt när du har upptäckt dem till bostadsrättsföreningen.

Gör att du nu har din full rätt till en prisreducering och ett prisavdrag på själva månadsavgifterna för och på din bostadsrättsavgift, och detta gäller under hela den tidsperioden som detta har pågått, och så länge som det inte har fungerat, och detta under hela denna tidsrymden som har gått och inte själva felen har blivit avhjälpa och åtgärdade av bostadsrättsförningen.

Men eftersom du har anmält felen direkt kan du nu inte hållas ansvarig för att bostadsrättsföreningen nu själva har valt att både vara inaktiva och passiva med att åtgärda dess fel och brister, och som du nu har påpekat.

Detta gör att bostadsrättsföreningens egen motvilja mot att lösa dessa problemen under en så här extremt lång tidsperiod som du nu här beskriver. Innebär att bostadsrättsföreningen egen inaktivitet och passivitet från deras sida. Nu även ger dig den fullständiga rätten till att även kräva bostadsrättsföreningen på ett mycket kraftigt skadestånd, och detta utöver de redan begärda prisavdraget och prisreduceringen som du nu redan har rätt till och skall ha på din månadsavgift.

Allt detta på grund av bostadsrättsförningen egen inaktivitet och passivitet för att dem inte har åtgärdat och avhjälp dessa felen och bristerna inom en skälig tidsram och tidsperiod kan som man utgå ifrån, och detta ifrån de att du har påtalat och anmält felen till bostadsrättsföreningen.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar