2016-03-22

Om jag blivit utsatt för förtal och ärekränkning av min bostadsrättsförening, och vad har jag då rätt till och vad kan jag då göra rent juridiskt åt detta?

Hej!

Den 22 mars i år, höll vår Brf. Aasargård sin årliga föreningsstämma, som besöktes av cirka 80 boende inom föreningen.

När stämman kom fram till årsredovisningen, så ställde jag en fråga till nuvarande styrelseordförande; Varför man angivit de gamla stadgarna som nuvarande, och inte de som antogs av en enhällig stämma 2015.
Då svarade styrelseordförande; att det var med anledning av att jag stulit dem och undanhållit dem från den nuvarande styrelsen, så har han inte kunnat registrera dem. Han tillade även att det var den tidigare sekreteraren som sagt så.

Eftersom jag lämnade mitt styrelseuppdrag i samband med föreningsstämman 2015, har jag inte haft tillgång till några från den föreningsstämman, vilket jag betonade för de närvarande. Detta hjälpte dock inte, utan styrelseordförande hävdade att det var mitt fel, att de inte kunnat registrera dem på. Bolagsverket.

Jag pratade med den tidigare sekreteraren igår, som av nuvarande styrelseordförande påstås ha sagt att jag stulit handlingarna i syfte att försvåra arbetet för den styrelsen som suttit sedan föreningsstämman 2015. Han berättade att han aldrig uttryckt detta, samt att protokollet från föreningsstämman 2015 tillsamman med de beslutade stadgarna i original, hade lämnats i den interna brevlådan till Brf. Asargård 12 maj 2015. Den är dessutom låst, så ingen annan än styrelsen kan hämta den post som finns däri.

Förutom att styrelsen fick beviljat ansvarsfrihet av stämman, så känner jag mig oerhört kränkt, då jag under mina 10 år som styrelseledamot och de 3 sista åren styrelseordförande, aldrig har tagit så mycket som en spik från föreningen.

Jag har haft för avsikt att polisanmäla detta, men till vilken nytta då polisen förmodligen lägger ner anmälan.

Finns det några alternativ?

Ser fram mot ett upplysande svar från er.

Med vänlig hälsning

Jerry


Hej Jerry

Du kan polisanmäla detta som förtal och ärekränkning. Men det lär bli nedlagt eftersom det inte är något prioriterat brott hos polisen, och eftersom det inte står under allmänt åtal idag.

Vill du driva ärendet vidare kan alltid och har du rätt till att väcka enskilt åtal för förtal, och detta för att dem nu påstår att du skulle ha stulit dessa dokument, och för den ärekränkning som du nu fått utstå inför hela den församlingen av folk som var närvarande på bostadsrättsföreningsmöte.

Samt att du har även rätt och kan kräva skadestånd för den ärekränkningen som du nu har utsatts för i samband med denna händelsen.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar