2013-02-24

Måste man betala för kortköp när kortet har stulits?

Måste jag betala för kortköp som har gjorts efter det att mitt kort har stulits?

Inte om man följt avtalet med den som utfärdat kortet, det vill säga banken eller kontokortsföretaget. I avtalet finns normalt regler om vem som får stå för förlusten om tjuven lyckas använda kortet. Sådana regler får inte utformas hur som helst, de får aldrig strida mot konsumentkreditlagen. Inget hindrar att banken/kortföretaget har en snällare policy, men reglerna i avtalet kan aldrig vara strängare mot kortinnehavaren än de i konsumentkreditlagen.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar