2013-03-10

Är stripptis föreställningar och strippshower lagligt ?

Fråga: Hej. jag undrar vad svensk lag säger om strippshower? Är det lagligt att mot betalning visa sig naken? Kan de även innefatta shower där sex ingår mot betalning. Om det inte är lagligt, vem är det då som bryter mot lagen, den som betalar eller den som strippar?

Svar: Det är inte olagligt med strippshower (att mot betalning visa sig naken). Däremot är det olagligt att mot ersättning skaffa sig en tillfällig sexuell förbindelse. Den som gör detta brott dömes enligt Brottsbalken 6 kap. 11 § för köp av sexuell tjänst till böter eller fängelse i högst sex månader. Det är alltså inte den som säljer tjänsten, utan den som köper den (betalaren), som fälls för brottet. En show där sex ingår mot betalning skulle omfattas av lagen.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar