2017-01-27

Kan en utländsk domen bli erkänd i Sverige angående betalning av underhållsbidrag till barn?

Hej!

Jag har några frågor till er, om ni kan hjälpa:

  1. Kan en ukrainska domen bli erkänd i Sverige i fråga om underhållsbidrag till barnen?
  2. Enligt ukrainska domen skall pappan som har uppehållstillstånd i Sverige betala 50% av sin lön enligt ukrainska lagen, och hur mycket skulle han betala om ukrainska domen erkännas i Sverige, är det också 50% av hans lön?
  3. Vad är handläggningstiden för sådana ärenden?

Tack på förhand

Igor


Hej Igor

Svaren på dina frågor är följande:

  1. För att en utländsk dom ska få verkställas i Sverige krävs det enligt de flesta förordningar och konventioner att en domstol först fattar ett beslut om att domen är verkställbar, en så kallad verkställbarhetsförklaring. Efter att domstolen har beslutat att domen är verkställbar kan den utländska domen verkställas av Kronofogdemyndigheten på samma sätt som en svensk dom.
    Om den utländska domen omfattas av 2012 års Bryssel I-förordning krävs däremot inte att en domstol beslutar att domen är verkställbar. Den som har en sådan dom kan vända sig direkt till Kronofogdemyndigheten för att få hjälp med att verkställa domen. Mer om verkställighet enligt 2012 års Bryssel-förordning och vilka domar som omfattas av den förordningen finns att läsa nedan.
  2. Ja, om den Ukrainska domen blir verkställbar i Sverige, och den domen säger att han skall betala 50 % av sin lön så kommer han att får han göra detta. Men kronofogden i Sverige har aldrig rätt att mäta ut eller ta mer av någons lön än att personen har en skälig levnads nivå enligt den fastställda normen som du kan läsa här.
  3. Handläggningstiderna på sådan här ärende är mycket svårt att svara på, eftersom det är utländska myndigheter inblandade, och det skall göras översättningar av dokument, samt dessa skall verifieras osv. Men men uppskattningsvis allt mellan 9 månader och 3 år.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar