2016-11-04

När och vad kan jag då kräva ersättning för om min fastighetsägare vill säga upp och sparka ut mig samt min rörelse och affärsverksamhet från en hyrd verksamhetslokal?

Hej.

Jag läste lite att jag kan få kostnad fri juridisk hjälp.

Mitt problem är att jag arrenderat en halv renoverad restaurang lokal och renoverat den och det tog nästan två månader. Jag har två års kontrakt och nu är det 15 månader kvar, och nu kommer lite kunder. Tidigare var lokalen stängd i 3 år, och därefter tog jag över.

Nu vill min hyres värd sälja min verksamhet, och sparka ut mig utan ersättning, och detta trots att jag satsat pengar där, och jag har arbetat mycket hårt där i 8 månaders tid.

Min fråga är kan han göra detta eller inte? Ska han inte köpa ut mig eller betala mina kostnader då? Vad ska jag göra och snälla hjälp mig jag är helt okunnig.

Med vänlig hälsning
Masis


Hej Masis

Enligt arrendeavtalslagen om vad som gäller när man hyr av verksamhetslokal som detta avser, så är det en uppsägningstiden om 9 månader som gäller, och detta om parterna inte har avtalat någon annan uppsägningstid enligt hyreskontraktet.

Väljer fastighetsägaren att säga upp eller inte vill förlänga hyresavtalet angående verksamhetslokalen. Så har du ingen rätt och kan därmed inte kräva någon ersättning för det som du investerat i verksamhetslokalen. Men du har däremot rätt att ta med dig alla dem inventarier som du äger och har där, och när du flyttar ut därifrån.

Väljer fastighetsägaren att säga upp hyresavtalet och det skall upphöra och avbrytas innan kontraktstiden gått ut. Så är fastighetsägaren direkt skyldig att ersätta dig för samtliga dina kostnader och som du har haft, samt du är även berättigad till ett skadestånd för det kontraktsbrott som fastighetsägaren orsakar.    

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar