2016-11-02

Vad krävs för att ett aktiebolag skall anses vara på obestånd och insolvent om man lämnar in en konkursansökan om att ett bolag skall försättas i konkurs?

Hej

Jag har fått konkurs ansöka på bolaget och undrar hur på bästa sätt rädda bolaget Från konkurs?

Hyresvärden lämnade in en konkursansök och har uppgett 2 paragrafen 9 stycket .Skulden ligger på 472 110 kr men hittills är det betalt 236 000 kr, och det är alltså kvar 236110 kr.

Vi har åberopat att de finns inte någon klar och förfallen skuld enligt detta lagrum, och vi har även borgensåtagande på 400 tusen kr. Samt att det finns även mot fordran i tingsrätten emot hyresvärden ifrån vår sida. Räcker detta för att stoppa en konkurs?

Skulle en eventuellt försäljning av bolaget innan beslutet rädda bolaget ifall de ovan inte gäller?

Tacksam för snabbsvar

Dan


Hej Dan

Om bolaget kan försättas i konkurs eller inte påverkas inte av ett ägare byte eller vem som är ägare till ett aktiebolag.

Det man har att pröva vid en konkursansökan är om bolaget är insolvent (=slut på pengar) och inte kommer att kunna betala sina fodringar och skulder på kort och lång sikt.

Frågan är hur stor er mot fordran är på totalt, och hur mycket pengar som ni har direkt tillgängliga i kontanter och på ert bankkontot vid konkursförhandlingsdagen.

Kan ni visa upp att ni skulle kunna betala hela resterande hyres skuld, så kan man inte försätta bolaget i konkurs, och detta eftersom då anses inte bolaget vara insolvent.

Plus är den aktuella konkurs fordran tvistig mellan parterna, så måste denna tvisten först avgöras innan rätten kan ställning till om den aktuella konkursansökan skall avslås eller beviljas.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar