2016-11-09

Behöver man betala för något som man inte har fått information om samt ett kostnadsförslag på och inte har beställt vid en nybyggnation och ett entreprenadarbete av ett nytt bostadshus?

Hejsan,

Vi håller på att bygga hus och har ett kontrakt med totalentreprenad.

I veckan har markentreprenör utfört det grundläggande markarbetet. Vi har tidigare frågat entreprenören om det kommer att kosta extra med markarbetet eftersom det ingår en viss mängd och efter det blir det extra tillägg.

Vi har fått till svar att de tidigare aldrig varit med om att massorna som ingår inte räcker och de har dessutom sagt att om det skulle tillkomma något kommer vi att få veta detta i förväg och sedan få skriva under den eventuella merkostnaden innan man utför något arbete. Detta står även i vårt kontrakt.

Nu har vi utan att få veta något helt enkelt blivit fakturerade på 45 000 kronor för extra fyllnadsmassor. Vi fick ett mejl idag där det stod att vi skulle kontakta markentreprenaden omgående och att det var jätteviktigt. När vi ringde till dem berättade de att på grund av att marken var så våt så behövdes extra fyllnadsmassor och att fakturan är skickad till oss via mejl. Jobbet var redan gjort och vi fick ingen chans att skriva under något dokument eller tycka till om den här merkostnaden, utan detta blev en överraskning.

Dessutom har de fyllt mycket större del av tomten än vad som gäller enligt ritning och kontrakt (där huset ska stå samt en meter ut).

Jag anser att jag inte borde betala för något som jag inte godkänt, måste jag betala för detta arbete och extratillägg som de påstår?

Med vänliga hälsningar
Maria


Hej Maria

Enligt lagstiftningen kan man inte skicka hem någonting till någon person och som denna inte har beställt, och sedan kräva en ekonomisk ersättning för att personen har taget emot det.

Å det är precis vad som nu har skett i det här fallet och som du beskriver det.

Dem har skickat extra fyllnadsmassor till din tomt och som du inte har godkänt eller beställt. Därmed har dem ingen rätt att kräva ekonomisk ersättning av dig för varken massorna eller ens frakten av dem till dig och din tomt i det här fallet.

Plus att du skriver att det står enligt ditt entreprenadkontrakt att du skall få information, och kostnadsförslag samt godkänna om utifall det behövs och skall fyllas på och ut med extra fyllnadsmassor på tomten.

Härmed har du alltså både lagstiftningen och det som står i entreprenad kontraktet på din sida, och därmed skall du inte betala för något som du inte har fått information om samt kostnadsförslag eller ens har beställt.

Det du skall göra nu är att du omgående skall dokumenterar genom typ foto det som dem nu har fyllt ut med extra fyllnadsmassor, och så du har det om de blir en tvist om saken, också du kan bevisa detta i rätten.

Därefter skriver du bara ”Härmed bestrider jag detta krav till fullo.” och därefter skickar du tillbaka detta till dem som sänt dig fakturan.

Vill dem efter det ändå ha betalt för fyllnadsmassorna, så måste dem vända sig till en domstol och bevisa att du har beställt dessa extra fyllnadsmassor för att vinna denna tvisten och kunna få sin betalning av dig.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar