2016-10-06

Vem skall bekosta och betala enligt konsumenttjänstlagen vid en byggnation av infiltrationsanläggning som har och är behäftad med ett ursprungsfel vid installationen?

Hej!

Jag hoppas ni har möjlighet att hjälpa mig att reda ut om det verkligen är vi som ska betala för en faktura vi i dagarna har fått eller om vi har möjlighet att använda oss av reklamationsrätten eller någon annan form av garanti från entreprenören?

Grävning och installering av enskilt avlopp:

1. Kontaktar entreprenör för offert angående anläggande av 3-kammar brunn då fastigheten i dagsläget har 1-kammar brunn som inte längre godkänns av kommunen.
2. Entreprenören har genomgått diplomutbildning för enskilda avlopp enligt dennes hemsida.
3. Entreprenören provgräver inför vart infiltrationen till brunnen ska grävas ned. Kunden ifrågasätter platsen. Kunden kommenterar att platsen är sank/blöt större delen av året. Fick till svar från entreprenören att området ser torrt ut och att det är den bästa placeringen för infiltrationen.
4. Entreprenören tar på sig att kontakta kommunen. Kommunen inspekterar platsen och godkänner den placering som entreprenören grävt upp.
5. Fick preliminärt kostnadsförslag.
6. Entreprenören anlitas.
7. Arbetet är färdigställt och tas i drift den 2015-05-18.
8. Kunden betalar fakturan för arbetet den 2015-07-30.

9. I början av maj i år 2016 (mindre än ett år efter ovanstående installering) börjar kunden få problem med avloppslukt inne på toaletterna, stopp i ena toaletten, översvämning/tilltäppning i dusch samt tvättstuga.
10. Den 2016-05-25 sker slamtömning av brunnen på uppdrag av kommunens Energibolag. Vid detta tillfälle upplyser den man som utför slamtömningen om att brunnen är obrukbar och håller på att svämmas över av avloppsvatten. Mannen visar fastighetsägaren, dvs. undertecknad, hur det ser ut i brunnen samt förklarar att infiltrationen inte gjort sitt arbete.
11. Entreprenören kontaktas samma dag som slamtömningen skett, 2015-05-25. Entreprenören kommer och inspekterar brunn och infiltration på eftermiddagen samma dag. Entreprenören bekräftar att infiltrationen ligger under vatten, det vill säga, har blivit förstörd på grund av höga vattenflöden.
12. Entreprenören tar på sig att kontakta kommunen angående den nya placeringen.
13. Kunden får vänta till den 2016-06-13 (cirka 3 veckor) innan entreprenören kommer för att påbörja arbetet med att åtgärda felet. Kunden hänvisas under tiden till att inte spola i handfat, toalett, dusch. Även disk samt tvätt påverkas negativt. Avloppslukten finns kvar under hela väntetiden.
14. När entreprenören kommer för att påbörja arbetet beslutar denne om att en ny infiltration behövs då den nergrävda är förstörd på grund av vatten. Placeringen läggs istället ovan mark, på fastighetstomten bredvid (servitutsavtal är skrivet). Pumpgrop grävs för att göra anläggningen funktionsduglig.
15. Entreprenören kommer och utför arbetet under följande datum: 2016-06-13 – 2016-06-15 samt den 2016-06-20.
16. Arbetet färdigställs och tas i drift 2016-06-20.
17. Söndagen den 2016-10-02 kontaktas kunden per telefon av entreprenören som meddelar att kunden ska betala en faktura på totalbeloppet 19 800 kronor (inkl. moms) för den grävning som utförts samt för det material som tillkommit, det vill säga pumpgropen.
18. Den 2016-10-05 får kunden fakturan som har förfallodatum den 2016-10-30. I brevet finns även Entreprenörsrapporten som kunden ska skriva under och skicka in till kommunen.

Fråga: Ska vi som kund verkligen betala denna faktura? Borde inte entreprenören kontaktat kommunen för att reda ut det här?

Vi funderar på om vi kan använda oss av reklamationsrätten eller av att diplomerade avloppsentreprenörer visst har 10 års garanti på utförda avloppsanläggningar? Vi har dock inte hittat något skriftligt som vi kan använda som argument. Hur gör vi?

Tacksam för ett svar.

Vänliga hälsningar
Eva


Hej Eva

Det första du skall göra är att skriva på fakturan som du fått att du ”Bestrider denna i sin helhet”, och sedan tar en kopia på denna och skickar tillbaka den till avsändaren.

Då har du stoppat entreprenören från att vidta vidare inkassoåtgärder mot dig. Var på vill entreprenören därefter ha betalat för sin faktura. Så måste entreprenören vända sig till domstol och stämma dig där, samt bevisa att han har rätten på sin sida för att kunna vinna tvisten och för att kunna få sina pengar för fakturan.

Det är konsumenttjänstlagen som gäller vid köp av denna typen av tjänster.

Å en infiltrationsanläggning som denna har oftast en livsläng på minst ca 20-30 år, samt att då entreprenören lämnar en 10 års garanti. Så borde denna installationen inte ha börja krångla redan inom en så kort tid som på mindre än 1 år ifrån drifttagandet.

Det innebär att själva anläggningen är behäftad med ett ursprungligt felaktig installation och byggnation. Därmed är det entreprenörens skyldighet att åtgärda det ursprungliga felet och detta på sin egen bekostnad, och var på så har skett i det här fallet.

Detta innebär att du skall gå helt skadeslös, och skall inte behöva betala för detta ursprungsfel och ominstallation som nu entreprenören önskar få ha betalat för.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar