2016-10-07

Vad kan man göra som medlem i föreningen om styrelsen inte har informerat om vilka punkter som skall tas upp samt beslutats om på ett föreningsmöte?

Hej

Området har delvis asfalterats. Det är väl ok men....

Man har inte pratat om detta innan. Man har inte skrivit något i föregående årsmötesprotokoll om att dessa tankar fanns och inte heller någon separat information typ "remiss" till medlemmarna.

På dagordningen stod
"vägunderhåll"

På protokollet ang. den punkten så finns beslut om asfaltering för 480.000:- och beslut om ett lån på 500.000:-.

Våra samfällighetsavgifter är ungefär lika stora per år, så lånet är en årsavgift per hushåll helt enkelt.

Dessutom har man skippat långa sträckor på de gemensamma vägarna som är så dåliga att man har varningsskyltar för guppig väg och istället så har två och en halv stickvägar asfalterats. Vilket utgör 180.000:- av de 480.000:- som betalades och belånades. Årsmötet var i juni. Asfalteringen i augusti.

Har läst lagen som pratar om fyra veckor för klander. Men är det så i detta fallet?

De har åsamkat föreningen ekonomisk skada. De har inte upplyst om vad som skulle beslutas.

Vad kan man göra åt det?

Mycket tacksam för svar.

Mvh Anett


Hej Anett

Angående klander i det här fallet så får man beräkna detta från den dagen då man fick kännedom om den felaktiga uppgiften. I det här fallet kan man anta att det är den dagen då asfalteringen var färdig ställ och slutförd av området.

Anser du att vägsamfälligheten har åsamkat dig samt medlemmarna ekonomisk skada, så kan du skriva och påpeka detta till föreningen i ett så kallat klander brev.

Samt vid nästa årsmöte kan du begära att styrelsen inte beviljas personlig ansvars frihet angående beslutet avser hur och vad som har blivit asfalterat.

Beslutar årsstämman att styrelsen inte skall få ansvarsfrihet ifråga så är dem därmed personligen ansvariga för det som dem har tagit beslut om att nu skall göras. Detta innebär i förläggningen att dem är personligen betalningsansvariga för detta beslutet.

Får styrelsen inte ansvarsfrihet av medlemmarna, så kan medlemmarna därmed kräva att styrelsen själva skall betala och bekosta hela asfalteringen som nu är gjord.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar