2016-09-23

Vad säger den nya lagen om vilka inkomster som man måste ha enligt försörjningskravet vid anhöriginvandring och för att ha rätten till få ett uppehållstillstånd?

Hej

Jag är en svensk medborgare som är gift med en marockansk medborgare, och vi har haft vårat förhållande i ett år, och varav 4 månader i Sverige och resterande tid som långdistans. Men jag har även besökt honom i Marocko och vi gift oss där samt sedan registrerat detta i skatteverket.

Jag är en juriststudent som lever på studiebidrag och studielån samt bor i en 1:a med 4000 kr i hyra. Jag kan tänka mig att skaffa ett deltidsjobb så man kan addera runt 3000-4000 i månaden.

Är detta tillräckligt för att uppfylla försörjningskraven som nu har förekommit?

Tack på förhand!

Aida


Hej Aida

Vid anhöriginvandring ska anknytningspersonen ha inkomster som motsvarar det förbehållsbelopp som Kronofogden tillämpar vid utmätning av lön. Det krävs också att anknytningspersonen har en bostad av tillräcklig standard och storlek. I förordningen ges Migrationsverket befogenhet att meddela närmare föreskrifter om vad det innebär. Försörjningskravet gäller ej i de fall det är ett barn som är anknytningsperson.

Vilken inkomst som behövs beror på hur stor familjen är och hur hög bostadskostnad man har. Om det endast är en person som ansöker om uppehållstillstånd som anhörig krävs mindre för att försörja familjen och bostadskostnaden kan vara lägre. Det är förbehållsbeloppet som avgör. Där ingår boendekostnad samt ett normalbelopp som ska täcka dina levnadsomkostnader. I normalbeloppet ingår bland annat kostnaden för mat, kläder, hygien, telefon, hushållsel, försäkringar och andra mindre utgifter för tillfälliga behov. Hur stort normalbeloppet ska vara bestäms av riksdagen och justeras en gång per år.

För 2016 är normalbeloppet:
  • 4 679 kronor för en ensamstående vuxen,
  • 7 729 kronor för sammanlevande makar eller sambor,
  • 2 482 kronor för barn till och med 6 år och
  • 2 857 kronor för barn 7 år eller äldre.

Detta krävs inkomst enligt denna nya lagen för att en person som beviljas tidsbegränsat uppehållstillstånd och om man skall kunna få ett permanent uppehållstillstånd.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar