2016-09-22

Kan en borgenär häva och säga upp sitt borgensåtagande gentemot gäldenären och ett kreditinstitut samt bank?

Hej

En vän gick i borgen åt mig för en lägenhet i 3 år. Men nu när jag flyttat in var syftet att han skulle ha flytta med mig dit och i framtiden ihop. Nu säger han att om han inte flytta dit kan han häva borgen i tingsrätten fast jag sköter alla betalningarna.

Är orolig för har ingen annan borgenär.

Han skrivit på chatten att han inte skalla göra detta nu. Men han kanske ändrar sej, och sker detta att han ska gå till rätten och häva borgen. Då fortsätter jag inte tala med honom i telefon var dag.

Kime


Hej Kime

Det brukar stå i det borgensavtalet som tecknades när du fick lägenheten, om exakt vilka avtalsvillkor som gäller för både borgenären och dig.

Men grundregeln är att om det inte är avtalat något annat, så kan kan inte en borgenär säga upp borgensåtagandet som denna har ingått enligt avtalslagen.

Det finns dock en möjlighet för borgenären att säga upp sitt borgensåtagande, och detta om borgensavtalet har ingåtts på falska eller felaktiga grunder.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar