2016-09-01

Hur beräknar samt hur mycket skall jag betala i skatt när jag säljer en andelslägenhet eller en bostadsrättslägenhet?

Hej!

Jag och mina syskon har oväntat ärvt en bostadsrätt och har nu sålt den för 1 150 000 kr.

Nu ska vi lägga undan pengar till skatten och vi har i lägenheten hittat ett kvitto som säger att andelsvärdet är 17 000 kr den 1/8 1975. Vi antar att det innebär att ingångsvärdet för fastigheten blir 150% av detta, alltså 25 500 kr?

Försäljningssumman minus ingångsvärdet blir då, efter vad vi förstår, 1 150 000 - 25 500 kr = 1 124 500 kr och sen drar vi av 10 000 kr för mäklararvodet och sen ska det betalas 22% skatt på detta, totalt 245 190 kr.

Det har ju gjorts diverse förbättringar under årens lopp så klart men vi har inga kvitton på detta någonstans.

Vår fråga är vilket belopp som är rimligt att yrka avdrag för och om man kan göra detta utan kvitto?

Det blir ju stor skillnad på skatten om vi kan slippa betala skatt på några 100 000 kr.

Tilläggas kan att dödsboet har ärvt bostadsrätten av sin pappa som flyttade in 1944 i lägenheten.

Med vänlig hälsning,
Tamas


Hej Tamas

Alternativa 1. Om du använder dig av denna schablonmässiga regeln här:

”Om du förvärvat bostadsrätten genom arv eller gåva övertar du den tidigare ägarens inköpspris. Du får sedan göra tillägg för eventuella förbättringsutgifter. Om du har anskaffat bostadsrätten före 1974 finns möjlighet att beräkna bostadsrättens inköpspris schablonmässigt. Inköpspriset kan då beräknas till 150 procent av bostadsrättens andel av bostadsrättsföreningens behållna förmögenhet den 1 januari 1974. Om du använder detta värde som inköpspris så kan du inte göra avdrag för några förbättringskostnader före denna tidpunkt.”

Så kan du kan du alltså inte även använda dig av och göra av drag för förbättringsåtgärder samtidigt.

Alternativ 2. Vill du istället använda avdragsreglerna för förbättringsåtgärder så får:

”Du räkna med utgifter för förbättrande reparationer och underhåll enbart för försäljningsåret och de fem föregående åren. Du får göra avdrag endast för den del av utgiften som medfört att bostaden är i bättre skick vid försäljning än vid inköp. Du får enbart göra avdrag för utgifter du själv bekostat. Arbeten som föreningen betalt är inte avdragsgilla för dig.”

Men då måste du ha kvitto på förbättringsåtgärderna och som du kan visa upp samt skicka in om skatteverket begär att få se dessa.

Rekommendation

Vårt förslag är det som är enklast samt som ger er minimal risk för att få problem med skatten. Detta är att ni använder er av alternativ 1, och alltså den schablonmässiga avdragsregeln på 150 % av ingångsvärdet i det här fallet.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar