2016-08-31

Vad gäller för en ändrad verksamhetsinriktning vid en ombyggnad samt ändring av ett bygglov?

Hej!

Se våra juridiska svar i kursivstil efter respektive fråga här nedan.

Är byggnadsnämnden skyldiga enligt lag att informera grannarna vid en ombyggnation av ett gjuteri till hvb?

Ja, skall en befintlig byggnad om klassificeras från t.ex. bostäder till industriverksamhet osv. Så skall kommunen informera när belägna fastighetsägare om detta, och för att dem skall kunna inkomma med sina synpunkter på den förändrade verksamhetsinriktningen. Samt grannarna har även rätt att överklaga byggnadsnämndens beslut angående det för ändrade bygglovet.

Får hyresavtal med kommunen tecknas innan bygglov skickas in?

Det finns inget som hindrar någon ifrån att teckna ett hyresavtal innan ett bygglov har godkänts. Men så länge inte bygglovet har blivit godkänt, så kan inte hyresanvändningen påbörjas enligt hyresavtalet.

Ska det enligt lag göras konsekvensanalys samt riskanalys då barnfamiljer och skola finns inom 500 M?

Vilka konsekvens- och riskanalyser som man måste göra är helt och hållet beror på vad det är för verksamhet som man planerar att man skall förändra till och skall ha i framtiden.

Får samma person godkänna bygglov samt ha hand om migration och boende och då ta beslut om hvb för ensamkommande barn?

Är det en väldigt liten kommun och det är kommunen själva som skall bedriva verksamheten så kan man inte anse det som jäv eller liknade. Men är det en större kommun med mer personal och om någon utomstående skall bedriva verksamheten. Så kan man börja ifråga sätta om det finns en jävs situation

Med vänlig hälsning, Elenore

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar