2016-09-06

Hur bedömer man att en erbjuden lön är rimlig och skälig vid en ansökan om arbetstillstånd vid arbetskraftsinvandring av Migrationsverket och Migrationsdomstolen?

Hejsan,

Min vän har fått avslag på sin ansökan om arbetstillstånd och anledningen är att lönen som angivits för heltidsarbete är 13000.

Migrationsverket menar att det verkar som ett oseriöst arbetserbjudande då den kollektivavtalsenliga lönen för arbete som servitris är ca 21800 för heltid.
Då arbetsgivaren inte är ansluten till kollektivavtal så borde han ju inte ha krav på sig att följa deras nivåer, men följer praxis i branschen för lönesättningen.

Arbetsgivaren ville sätta en låg lön men kan tänka sig att justera upp lönen till en som är mer i nivå med praxis.

Finns det en möjlighet att i en överklagan anföra att villkoren för anställningen har ändrats och att lönen nu är mer i nivå med gällande praxis/kollektivavtal?

Mvh Monika


Hej Monika

Enligt gällande praxis så den absoluta minimum lönen på ett löneerbjudande som Migrationsverket kan appretera 13 000 kr i månaden för att bevilja ett arbetstillstånd.

Men Migrationsverket skall göra en skälighetsbedömning om den erbjudna lönen skall anses vara rimlig i förhållande till den svenska arbetsmarknaden

Var på om ni överklaga Migrationsverkets beslut kan ni alltid anföra att löneerbjudandet nu har höjts till en rimlig lönenivå som nu harmoniserar lönesättningen på svenska arbetsmarknaden.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar