2016-09-07

Är det bostadsrättsföreningen eller bostadsrättshavaren som ansvarar för när en skada som uppstår som gör att det läcker in i en av bostadsrättslägenheterna?

Hej!

Vi äger en bostadsrätt vars takfönster läcker. Vi sa till om detta redan för ca 3 år sedan men inget hände då och problemet har successivt blivit värre.

Vi har fått ett takfönster bytt som föreningen bekostat helt i sovrummet då det var ohållbart. Det skedde efter mycket diskussion och bråk från vår sida.

Nu har 3 oberoende inspektioner visat på att plåttaket är problemet och det har gjort att det kommer in vatten som nu förstört fönstren (när frågan först togs upp verkade det som att de kanske skulle kunnat räddas men så är inte fallet längre).

Innan inspektionerna bekräftade att taket var problemet anlitades av styrelsen ett företag för att täta fönstren och stoppa läckan, varpå de, enligt hantverkaren som bytte det i sovrummet, tätade igen avrinningsrännan på fönstren vilket förvärrade situationen.

Föreningen bildades och köpte huset 2010 och från vad vi förstått fanns redan problemet då men står inte med i besiktningen.

Föreningen menar nu att eftersom vi, enligt stadgarna, äger fönstren så ska vi dela på betalningen för bytet av dem - är det rimligt då felet inte egentligen är fönstren utan taket, som de äger, vilket lett i sin tur till att fönstren förstörts?

Vänligen
Jill


Hej Jill

Enligt skadeståndslagen så är det den som vållar en skada som skall ersätta mot parten så denna går skadeslös.

Å är det taket enligt besiktningen som är problemet med att takfönsterna blir förstörda och att det nu läcker in till er. Så är det föreningens har ansvar eftersom det är dom som äger taket och har vållat skadan genom att dem inte se till att taket är helt och korrekt.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar