2016-08-22

Hur delar man upp en gemensamt ägd fastighet mellan dem olika parterna, och kan det bli tal om en tvångsförsäljning?

Hej, önskar få klarhet i följande fråga:

Fritidsfastigheten i fråga har 2 delägare. Ägarförhållandet är 1/3 resp. 2/3.

Delägaren med den mindre andelen som sällan vistas på fastigheten vill nu sälja för få ut sin del. Den andre delägaren, som bor i fritidshuset halvårsvis, har lämnat in en ansökan till lantmäteriet för att stycka av och sälja ca: 2/3 av tomten. På så vis får den ene delägaren ut sin del och den andre kan behålla sin fritidsbostad.

Problemet är att det tar ca: 10 månader innan lantmätaren får ärendet på sitt bord och delägaren som vill få ut sin del börjar bli otålig. Finns det någon risk att detta kan leda till att fastigheten kan komma att säljas på exekutiv aktion? Om, vad kan man göra för att undvika en tvångsförsäljning?

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning

Hans


Hej Hans

Att en tvångsförsäljning skulle bli aktuellt är högst osannolikt eftersom att en rättstvist om detta och med ett domstolsavgörande, samt få till en verkställighet av kronofogden skulle ta långt mycket längre tid än vad lantmäteriet nu behöver för att stycka av och dela markområdet mellan ägarna.

Om det mot förmodan ändå skulle blir aktuellt med med en tvångsförsäljning, så kan den andra parten köpa upp hela fastigheten vid tvångsförsäljningen hos kronofogden, och därefter få parterna dela enligt tidigare ägare förhållande på en eventuell vinst / förlust som uppstår vid tvångsförsäljningen.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar