2016-06-07

Vad är det för skillnad på ha en andel och vara delägare i en gemensamhetsanläggning och gemensamhets samfällighetsförening, och detta emot ha en servitut med rättigheter om att få nyttja någon annans mark och egendom?

Hej

Jag och min kusin har just låtit klyva en gemensam tomt i varsin del. Till tomterna hör ett servitut för en väg som belastar båda tomterna (min ande 2/17-delar).

Utan att fråga mig har nu min kusin låtit ordna en förbättrad väg (då den befintliga var i dåligt skick) och anlitat en firma som gjort detta för ca 150000kr.

Nu vill hon att jag ska betala. Jag har inte haft insyn i processen och har ingen aning om firman som gjorde det var den jag hade valt. Jag har heller inte skrivit på något avtal/ räkning för den firman som gjorde jobbet (det gjorde min kusin själv).

Kan hon nu kräva att jag betalar enligt servitutet?

Tack på förhand
Mvh
Zandra


Hej Zandra

En servitut är endast en rättighet som du har att få utnyttja någon annans egendom enligt det som står i själva servitutet som du har, och en servitut ger dig inga direkta skyldigheter mot markägaren som berörs av din servitut och dem rättigheter som du har att få nyttja denna.

Men eftersom du skriver till oss att ”min andel är 2/17-delar” i servitutet. Så nu funderar vi nu på om det inte istället rör sig om en gemensamhetsanläggning och gemensamhets samfällighetsförening.

För är det en gemensamhetsanläggning och gemensamhets samfällighetsförenings är detta som om du vore och är delägare i ekonomisk förening, och då har du rösträtt enligt ditt andelstal i gemensamhetsanläggningen och gemensamhets samfällighetsföreningen. Samt att du har även rätt till att ta del av och få full insyn i alla dem handlingar som gemensamhetsanläggningen och gemensamhets samfällighetsföreningen har. Plus att du bli och är även skyldig att betala det som en gemensamhetsanläggning och gemensamhets samfällighetsförening kräver dig på.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar