2016-03-30

Vilka rättigheter och möjligheter har man när man fått ett avslagsbeslut på en asyl och arbetskraftsinvandrings ansökan av Migrationsverket?

Hej

Det är så att en vän till mig har arbetat i Sverige i ca 5 år. Han va asyl sökande först och fick utvisning samt hans fru och deras 2 barn.

Han började arbeta och hela familjen fick arbetstillstånd, och när han nu sökte förlängning så fick han avslag.

Handläggaren ansåg att han inte uppfyller kraven. Då man måste arbeta 4 av 7 år för att få ett permanent uppehållstillstånd.

Vid ett tillfälle innan dom fick avslaget så hade dom talat med deras handläggares chef då dom inte fick tag på deras handläggare. Han sa att dom borde få permanent uppehållstillstånd och inte förlängning.

Handläggaren skickade detta beslut till hans arbetsplats också.

Han har lite tid kvar för att överklaga beslutet. Men han vet inte riktigt vad han har för rättigheter längre.
Mvh Carola


Hej Carola

Utifrån det du skriver så borde din vän fått ett uppehållstillstånd, och har inte handläggaren klart och tydligt motiverat varför han inte har får ett uppehållstillstånd nu, och exakt vilka krav det är som han inte uppfyller för att få ett uppehållstillstånd. Så rekommenderar vi honom att direkt överklaga beslutet till migrationsdomstolen.

Tillsamman med beslutet skall det vara bifogat ett papper som det står på om hur man skall göra när man vill överklaga migrationsverkets beslut.

Å det är en rättighet som din vän har att kunna överklaga beslutet.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar