2016-03-03

Vilka rättigheter enligt lagen har jag som minderårigt ensamkommande flyktingbarn och som ej myndig person att själv få bestämma på vilket HVB hem och HVB boende eller familjehem jag vill bo?

Hej.

Jag är en 16 år gammal och flykting barn. Jag bor på ett "jourhem" nu. Men jag är inte lycklig här.

Jag vill återvända tillbaka till mitt gamla "jourhem". Men dem sociala myndigheterna säger att jag inte kan vända tillbaka dit. Eftersom inte kommun har kontrakt med den familjen längre, och som jag nu vill vända tillbaka till.

Jag undrar, om jag har inte har rätt att välja var jag vill bo? Det enda skälet till att sociala inte låta mig åka tillbaka, är att de inte har kontrakt med den familjen längre.

Men om familjen också skulle låta mig komma tillbaka, bör inte då dem sociala myndigheterna låta mig bor där då?

Tack för svar

Farhad


Hej Farhad

Enligt barnkonventionen så skall man se till barnets bästa som det heter. Det innebär att man så långt som det är möjligt skall göra det som är de bäst för barnet. Å då kan man säga att eftersom du är så gammal som du är. Så borde socialförvaltningen lyssna på vad du vill, och därefter rätta sig efter detta så långt som det är möjligt.

Men av socialförvaltningens svar till dig, och när dem svarar dig. Att dem inte har kontakt med ditt tidigare familjehem längre. Så funderar man på varför dem inte har detta? Å det kan finnas flera olika anledningar till att dem inte har det längre.

Till exempel så kanske inte socialförvaltningen något avtal och kontrakt med just den familjen längre, och då kan dem inte placera dig där nu och detta även om du vill det.

Men vårt råd till dig. Är att du frågar socialförvaltningen igen, och ber dem om en exakt förklaring till varför du inte kan bo kvar i det tidigare familjehemmet. Detta är dem enligt lag skyldiga att berätta för dig, och dem måste ge dig ett mycket bättre svar på detta, än att dem nu inte har kontakt med den familjen längre.

Plus att om den familjen vill att du skall bo hos dem, och du nu vill bo i den familjen. Så borde socialförvaltningen följa din och familjens önskan om detta enligt barnkonventionen, och det om de inte finns något annan bra förklaring till varför det skulle vara direkt olämpligt att du får fortsätta med att bor i det familjehemmet.

Du har rätt att kräva enligt lagen att få ett skriftligt svar på din fråga av socialförvaltningen om detta, och detta skall även innehålla en förklaring om hur du även kan överklaga socialförvaltningens beslut om din familjehemsplacering.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar