2016-03-07

Hur överklagar man en tingsrättsdom och ett tingsrättsbeslut till en högre instans, och kan man får fri gratis juridiskt rådgivning och hjälp till detta?

Hej.

Jag heter Dusan, min fru Kristina. Hennes syster har varit hennes god man, och nu vill hennes pappa att hon skall vara hennes förvaltare. Vi fik beslut från Falu Tingsrätt och vi vill nu överklaga det till Svea Hovrätt i Stockholm.

Hur kan vi överklaga? Kan vi få gratis juridisk hjälp?

Tacksam för ert svar!


Hej Dusan

Tillsammans med beslutet från från Falu tingsrätt så skall ni ha fått ett papper där det står om hur man kan och skall göra för att överklaga det tingsrättsbeslut som ni nu har fått.

Normalt har man 3 veckor på sig från tingsrättens besluts datumet på sig att överklaga ett tingsrätts beslut till en högre instans.

Vill ni ansöka om ekonomisk ersättning till juridiskt hjälp och ett ombud som hjälper er. Så skall ni skriva i och tillsammans med överklagandet som ni skall skicka in till tingsrätten.

Ni kan även vända er till en jurist eller advokat byrå som kan hjälpa er med både själva ansökan om ekonomisk ersättning till dennes ombudets arvode, och kan hjälpa er med att skriva själva överklagandet av tingsrättens beslut åt er.

Samt att i många hemförsäkringar ingår det rättsskydd, och det kan vara av varierande omfattning som dem täcker denna typ av kostnader. Därför rekommenderar vi er att läsa på hemförsäkring och dess försäkringsvillkor för mer information angående detta.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar