2016-03-01

Vad kan jag göra och hur långt gäller en fullmakt som jag har fått och som avser och gäller för mig att företräda min dementa förälder?

Hej

Min bror är död och har två barn. Våran mamma har flyttat in på ett demensboende,och min syster har tagit över ekonomin med konto från våran mamma. Vår mamma har sagt till oss. Att om det finns pengar över så vill hon ge bort dem med varm hand.

Nu undrar jag om min syster och jag kan ta ut pengar från mammas konto, och detta utan att ge något till min döda broders barn, och medan våran mamma lever.

Mvh
Karin


Hej Karin

Eftersom din mamma lever, och underförutsätt om att hon inte är omyndigförklarad genom ett domstolsbeslut. Så är det endast er mor som helt själv bestämmer vad hon vill göra med sina pengar och egendom.

Tar någon ut pengar från er mammas konto, och detta utan hennes godkännande och sedan använder det till något som hon inte har medgivit och godkänt. Så klassas det som stöld eller urkundsförfalskning enligt brottsbalken.

Även om man har en generell fullmakt, så sträcker den sig aldrig längre än att man får bara gör det som fullmaktsgivare har godkänt och sanktionerat att fullmaktstagaren får gör. Över träder fullmaktstagaren sina befogenheter enligt fullmakten, så blir denna ersättningsskyldig till fullmaktsgivaren för den skada som fullmaktsgivaren åsamkas och utsätts för på grund av fullmaktstagarens otillbörliga nyttjande av fullmakten.    

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar